Saavutettavuusseloste

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) pyrkii takaamaan https://auditoinnit.karvi.fi/-sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

 

Auditoinnit.karvi.fi:n saavutettavuuden tila

Auditoinnit.karvi.fi-verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Auditoinnit.karvi.fi:n ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

 • Sivustolla on graafeja, joilla ei ole asianmukaisia tekstivastineita. (1.1.1)
 • Palvelussa on tekstejä, joiden väri taustaa vasten ei vastaa kontrastivaatimuksia, mm. sininen linkkiteksti valkoista vasten, valkoinen teksti vihreää taustaa vasten. (1.4.3)
 • Sivun ohjelmallinen rakenne ei vastaa ohjelmallista merkkausta, jolloin sivun rakenne voi olla vaikea hahmottaa (1.3.1), mm.
  • Sivunavigaatiota ei ole ohjelmallisesti merkattu sivunavigaatioksi.
 • Sivun kohdistusjärjestys ei ole kaikilta osin looginen ja intuitiivinen (2.4.3), esim.
  • Kielivalikko avautuu selausjärjestyksessä sivun loppuun eikä sen avaavan painikkeen jälkeen.
  • Samoin tekee myös Kirjaudu sisään -ikkuna.
  • Sivun lopussa oleva Ylös-painike ei painettaessa siirrä kohdistusta sivun ylälaitaan, vaan jättää sen alas.
 • Sivunavigaatiossa valintapainikkeita ei ole merkattu valintapainikkeiksi eikä samaan kategoriaan kuuluvia painikkeita ole ryhmitelty yhteenkuuluviksi, mikä vaikeuttaa valintojen hahmottamista (1.3.1, 3.3.2)
 • Sivustolla on erikielisiä osioita, joiden kieltä ei ole merkattu sivustolle määritetystä kielestä poikkeavaksi, esim. ruotsin- tai englanninkieliset auditointisisällöt sekä niihin johtavat linkit (3.1.2).

Puutteet on pyritty korjata syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana.

 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020.

Seloste perustuu Eficode Oy:n toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta palautelomakkeella tai sähköpostilla: kirjaamo(at)karvi.fi.

Saavutettavuuspalautteen tietosuojaseloste

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

 

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

verkkolomake

vaihde 0295 016 000