Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (Audit of the Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT)

Författare

Håkan Wiklund, Irina Duma, Birgit Kraus, Matti Kuronen & Mirella Nordblad. Annikka Nurkka (ed.) LUT-universitetets självvärdering.

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet godkändes den 16 juni 2021.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 16 juni 2027.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: utmärkt nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: utmärkt nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som LUT valde

Digitalisering i undervisning och lärande

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Master’s thesis in engineering programmes at PoliMi

Partner: Polytechnic University of Milan

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Utbildningen vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT är starkt kopplad till universitetets strategi.
  • LUT:s samverkan och verksamhetens genomslag i samhället styrs och utvecklas på ett systematiskt och konsekvent sätt och med en tydlig koppling till strategin. LUT samlar systematiskt in information från sin omvärld, följer upp nyckeltal och strategiska indikatorer och använder informationen för inriktning av sin verksamhet.
  • LUT:s kvalitetssystem är väl utformat och kommunicerat och omfattar universitetets grundläggande uppgifter.
  • Hela universitetsgemenskapet ser fördelarna med digitala verktyg och det finns, särskilt bland lärare, tydliga idéer och planer för att maximera deras potential.

Rekommendationer

  • LUT bör fortsätta sitt arbete för att förbättra kursutvärderingarnas roll i kvalitetssystemet.
  • LUT kan dra nytta av att säkerställa att forskningsetik betraktas som försiktighetsåtgärd och integreras i ett tidigt skede i planering av forskning och forskarkarriär.
  • Kvalitetsarbetet vid universitetet kan dra nytta av att systematiskt öka spridningen av goda exempel på alla delar av universitetet.
  • LUT bör hitta en balans mellan när- och nätbaserad undervisning och lärande och samtidigt ta ytterligare steg för att främja social växelverkan i de digitaliserade processerna.