Sammandrag

Publikationens namn

Auditeringen av Östra Finlands universitet

Författare

Eva Åkesson, Marc Perkins, Jürgen Seifried, Anni Siltanen, Mira Huusko och Hanna Väätäinen

Östra Finlands universitets självvärdering (red.) Saila Vaittinen, Anu Arosanervo, Soili Makkonen och Maija Lahtela-Kakkonen

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Östra Finlands universitet godkändes den 3 mars 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 3 mars 2029.

 

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Östra Finlands universitet valde

Östra Finlands universitet som studie- och arbetsmiljö för internationella studerande och anställda

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Kontinuerligt lärande, inklusive samarbete med externa intressenter

Partner: Jyväskylä universitet

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Vid Östra Finlands universitet finns ett stort engagemang för undervisning och de studerandes kompetensutveckling.
  • Östra Finlands universitet har en välkänd strategi för och genomförande av tvärvetenskapliga forskningsgrupperingar i kombination med anpassat stöd.
  • Personalen vid Östra Finlands universitet känner till kopplingen mellan sitt eget arbete och målen och strategin för Östra Finlands universitet. Östra Finlands universitet arbetar på ett kvalitetsmässigt sätt: De utvärderar praktik med hjälp av data och använder dessa utvärderingar för att driva på framtida metoder.
  • Internationalisering är ett mål för Östra Finlands universitet, och man har redan gjort stora framsteg under den senaste tiden i fråga om det.

Rekommendationer

  • Universitetet bör vidareutveckla sätt för att inkludera alla studerande och särskilt internationella studerande samt doktorander som fullvärdiga medlemmar av universitetssamfundet.
  • Östra Finlands universitet bör stärka sina strukturer med anknytning till samverkan med samhället och skapandet av partnerskap, inklusive samverkansprocesser särskilt med de grupper som inte känner till universitetet.
  • Östra Finlands universitet bör stärka kvalitetsgruppens verksamhet. Kvalitetsgruppen bör träffas oftare och bli mer delaktig i att facilitera kvalitetsarbetet vid universitetet.
  • Östra Finlands universitet bör kartlägga sätt att förbättra karriärmöjligheterna och karriärsäkerheten samt förbättra möjligheterna till lärande av det finska språket för den internationella personalen. Östra Finlands universitet bör se till att alla inom universitetet, oavsett språkkunskaper, kan delta i beslutsfattandet och styrningen.