Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Audit of the University of Turku (Turun yliopiston auditointi)

Tekijät

Milena Žic Fuchs, Sebastian Neufeld, Mikael Pentikäinen, Marijk van der Wende, Sirpa Moitus & Mira Huusko, Turun yliopiston itsearviointiraportti (toim.) Juha Sainio & Ilona Tuominen

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Turun yliopiston auditointi on hyväksytty 25.8.2023.

Laatuleima on voimassa 25.8.2029 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Turun yliopiston valitsema arviointialue

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukipalvelut

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Kestävä kehitys

Kumppani: University College Cork – National University of Ireland, Cork

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Opetussuunnitelmia kehitetään järjestelmällisenä ja osallistavana prosessina, jossa otetaan hyvin huomioon sidosryhmiltä ja opiskelijoilta saatu palaute.
  • Turun yliopisto on kehittämässä itselleen vankkaa strategista tutkimusprofiilia innovatiivisilla painopistevalinnoilla, jotka liittyvät tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, avoimeen tieteeseen ja monitieteisyyteen. Yliopisto on menestyksellisesti uudistanut tutkimuksen arviointejaan näiden strategisten painopisteiden mukaisesti.
  • Laadunhallinta on kytketty tiiviisti yliopiston strategiseen johtamiseen. Avoin laatukulttuuri mahdollistaa laajan osallistumisen ydintoimintojen ja palvelujen kehittämiseen.
  • Turun yliopistolla on vahva pyrkimys ja yhteisesti jaettu strateginen tavoite edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sitä tukevia yliopistopalveluja.

Kehittämissuositukset

  • Turun yliopiston tulee jatkaa monitieteisyyden integrointia kaikkien tutkinto-ohjelmien sisälle ja tutkinto-ohjelmat läpi leikaten.
  • Koska kansainvälisten asiantuntijoiden määrä Turun yliopistossa on vielä suhteellisen vähäinen, erityisiä toimia tulee käynnistää kansainvälisen asiantuntemuksen hankkimiseksi ja ulkomaisten lahjakkuuksien houkuttelemiseksi.
  • Turun yliopiston tiedekuntien välillä on jo nyt hyvää yhteistyötä, mutta strategian toimeenpanossa tiedekuntien välistä yhdenmukaisuutta tulee vahvistaa.
  • Yliopiston tulee viimeistellä varainhankintapolitiikkansa tukipalvelujen avustuksella. Yliopiston tulee myös lisätä kumppanuuksiinsa kansainvälistä näkökulmaa.