Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Karelia-ammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Riitta Rissanen, Ding Ma, Adel Rizvi, Hanna Teräs, Niina Nurkka ja Kirsi Mustonen

Karelia-ammattikorkeakoulun itsearviointi (toim.) Petri Raivo, Pekka Auvinen, Pia Hiltunen, Jaana Tolkki, Ulla Asikainen ja Anne Ilvonen

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Karelia-ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 1.3.2024.

Laatuleima on voimassa 1.3.2030 asti. 

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Karelia-ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Laatujärjestelmä ja erityisesti laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa sekä laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen.

Kumppani: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Karelia-ammattikorkeakoulun koulutusten suunnittelulla ja toteutuksella on vahva yhteys strategiaan ja alueelliseen kehittämiseen.
  • Karelia-ammattikorkeakoulun koulutuksen ja TKI-toiminnan strategiset valinnat luovat hyvän perustan aluevaikuttavuuden kehittämiselle.
  • Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on korkeakouluyhteisössä tunnistettu, ja sillä tuotettua tietoa hyödynnetään monipuolisesti ammattikorkeakoulun johtamisessa.
  • Karelian korkeakouluyhteisö ja Pohjois-Karjalan maakunta ovat sitoutuneet koulutusperäiseen maahanmuuttoon strategisena valintana.

Kehittämissuositukset

  • Karelia-ammattikorkeakoulun tulee entistä monipuolisemmin hyödyntää oppimisesta ja opintojen etenemisestä kerättyä tietoa opiskelijoiden ohjauksen ja opintojen henkilökohtaistamisen kehittämiseksi.
  • Karelia-ammattikorkeakoulun tulee asettaa nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja tehdä yhdessä sidosryhmien kanssa uusia rohkeita avauksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi.
  • Karelian tulee johtamisen ja strategiatyön tueksi selkeyttää ja kuvata ennakointityön prosessit, menettelytavat ja vastuut osana Karelian laatu- ja johtamisjärjestelmää.
  • Karelian tulee kuvata, vastuuttaa ja viestiä kansainvälisten opiskelijoiden opintopolku hakuvaiheesta työllistymiseen.