2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Terveydenhoitajaopiskelijoiden opintoihin kuuluu yleistajuisten artikkeleiden kirjoittaminen paikallisiin, alueellisiin tai valtakunnallisiin lehtiin. Aluevaikuttavuuden näkökulmasta julkaisut ovat erinomainen käytänne tehdä toimintaa näkyväksi, lisätä suuren yleisön tietoisuutta KAMKin toiminnasta ja tuoda näyttöön perustuvaa tietoa työelämään.

Tutkinnonjälkeisen koulutuksen (esim. erikoistumiskoulutukset) suorittaneiden määrät, opiskelija- ja työelämäpalaute antavat tietoa toiminnan vaikuttavuudesta.

Kiinteä yhteistyö Kainuun soten kanssa sekä tutkintoon johtavassa koulutuksessa että jatkuvassa oppimisessa.