3 En utvecklingsorienterad och välmående högskola

I utvärderingsområdet III bedöms hur kvalitetssystemet fungerar och utvecklas samt hur systemet används i strategisk ledning. Därtill bedöms de rutiner som universitetet använder för att stöda personalens kompetensutveckling och välbefinnande.

Utvärderingsområdet III bedöms av auditeringsgruppen vara på nivån god.

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Åbo Akademis lednings- och kvalitetssystem är väl integrerat och förankrat i verksamheten.
  • Hanteringen av personalfrågor är ambitiös och professionell.
  • Lednings- och kvalitetssystemet fångar väl upp utvecklingsbehov och ger verktyg att åtgärda dessa behov.

Rekommendationer

  • Åbo Akademi kan ännu systematisera användningen av information och indikatorer, i synnerhet på området för samverkan med samhället.
  • Växelverkan med externa intressenter och i viss utsträckning även med studerande kan ännu systematiseras och fördjupas vad gäller verksamhetsutvecklingen.