Sammandrag

Publikationens namn

Audit of Aalto University (Auditering av Aalto-universitetet)

Författare

Antoinette Perry, Mia Brzakovic, Mika Konu, Geir Øien & Sirpa Moitus, Aalto-universitetets självvärdering (red.) Rediet Abebe

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Aalto-universitetet godkändes den 28 april 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 28 april 2023.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: utmärkt nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: utmärkt nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: utmärkt nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Aalto-universitetet valde

Equality, Diversity and Inclusion (EDI, Jämställdhet, mångfald och inkludering)

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Equality, Diversity and Inclusion (EDI, Jämställdhet, mångfald och inkludering)

Partner: Swiss Federal Institute of Technology Lausanne

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Den flexibla strategiprocessen ger en grundlig och kontinuerlig analys av trender och externa förhållanden. Det här underlättar en systematisk översyn och uppföljning av utbildningsportföljen. Detta förser Aalto-universitetet med en utmärkt metod som för med sig att läroplaner och program hålls dynamiska, vetenskapligt och pedagogiskt uppdaterade, strategiskt och samhälleligt relevanta och ändamålsenliga.
  • Aalto-universitetets strategi för samhällelig förnyelse skapar en etik av användbarhetsdrivna frågor, entreprenörstänkande och övergripande tillvägagångssätt inom hela universitetet, som stärks av strategiska partnerskap inom Aalto-universitetet och externa intressenter.
  • Aalto-universitetets systematiska genomförande av processen Förhandsöversikt-Årsöversikt-Dialog är en responsdriven strategisk process med brett samhällsdeltagande, entusiasm och engagemang. Aalto-universitetet har specifikt en unik process för förhandsöversikten för att analysera förändringar i verksamhetsmiljön och deras inverkan på processerna.
  • Aalto-universitetet har integrerat initiativ till jämlikhet, mångfald och inkludering (EDI) i alla processer med en nerifrån upp-strategi inom hela universitetet och campus på ett lämpligt, effektivt och samarbetsinriktat sätt.

Rekommendationer

  • Den systematiska responsen för studerande bör stärkas. För det första bör formell respons ges systematiskt och i rätt tid till studerande så att de kan vidta åtgärder för att förbättra sitt lärande. För det andra bör Aalto-universitetet utveckla mer systematiska förfaranden för att informera studerande om ändringar som införts på grundval av deras respons (respons på respons).
  • Aalto-universitetet bör införliva den radikala kreativiteten då effekterna mäts och utveckla ytterligare kvalitativa mätningar och indikatorer för att fånga upp effekterna, särskilt inom konstnärlig verksamhet.
  • Aalto-universitetet bör överväga sätt att förbättra balansen mellan arbete och privatliv för personalen och lätta på den arbetsbörda som studierna innebär för de studerande.
  • Aalto-universitetet bör gå vidare med sitt enastående arbete inom EDI genom att fortsättningsvis öka medvetenheten, bygga upp kapaciteten och ta fasta på hur man kan fånga upp sina resultat på detta område.