Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Aalto-yliopiston auditointi (Audit of Aalto University)

Tekijät

Antoinette Perry, Mia Brzakovic, Mika Konu, Geir Øien & Sirpa Moitus, Aalto-yliopiston itsearviointiraportti (toim.)  Rediet Abebe

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Aalto-yliopiston auditointi on hyväksytty 28.4.2023.

Laatuleima on voimassa 28.4.2029 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: erinomainen taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: erinomainen taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: erinomainen taso

Oppiva korkeakoulu – Aalto-yliopiston valitsema arviointialue

Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuustoiminta

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuustoiminta

Kumppani: Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Ketterä ja elävä strategiaprosessi tuottaa Aalto-yliopistolle jatkuvaa analyysia ja palautetietoa trendeistä ja ulkoisista muutoksista. Tämä tarjoaa Aallolle erinomaisen keinon pitää opetussuunnitelmat ja koulutustarjonta dynaamisina, tieteellisesti ja pedagogisesti ajan tasalla sekä strategisesti ja työelämän tarpeita vastaavina sekä tarkoituksenmukaisina.
  • Aallon yhteiskunnallisen uudistamisen strategia luo yliopistoon käyttäjälähtöisten kysymysten, yrittäjähenkisen ajattelutavan ja poikkitieteellisten lähestymistapojen eetoksen, jota vahvistavat Aallon sisäiset ja ulkoiset strategiset kumppanuudet.
  • Aallon järjestelmällinen ennakkokatselmus-vuosikatselmus-yliopistodialogi (Preview-Review-Dialogue) prosessin toteuttaminen on palautteeseen perustuva strateginen prosessi, johon liittyy laaja yhteisöllinen osallistuminen, innostuneisuus ja sitoutuneisuus. Aallossa on käytössä ainutlaatuinen yliopiston ennakkokatselmusprosessi (University Preview), jonka avulla analysoidaan toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutusta prosesseihin.
  • Aalto on sisällyttänyt yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusaloitteet kaikkiin prosesseihin erittäin oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja osallistavasti sekä alhaalta ylös läpäisten koko yliopiston ja kampukset.

Kehittämissuositukset

  • Opiskelijoille annettavaa systemaattista palautetta tulee vahvistaa. Ensinnäkin opiskelijoille tulee antaa järjestelmällistä ja oikea-aikaista formatiivista palautetta heidän oppimisensa tueksi. Toiseksi Aallon tulee kehittää järjestelmälliset menettelyt, joilla opiskelijoille tiedotetaan heidän palautteensa perusteella tehdyistä muutoksista (palaute palautteesta).
  • Aallon tulee hyödyntää radikaalia luovuutta vaikuttavuuden määrittelyssä sekä jatkaa vaikuttavuuden laadullisten mittareiden ja indikaattoreiden kehittämistä erityisesti taiteellisen toiminnan osalta.
  • Aallon tulee pohtia keinoja, joilla se voi tasapainottaa henkilöstön työmäärää ja helpottaa opiskelijoiden opintojen kuormittavuutta.
  • Aallon tulee jatkaa erinomaista työtään yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasioissa (EDI). Laajaa EDI-tietoisuutta tulee lisätä, EDI-valmiuksia kehittää sekä pohtia, miten yliopiston saavutukset näissä teemoissa saadaan paremmin esille.