Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Monialainen yliopisto

Jyväskylän yliopistossa yhdistyvät kasvatustieteiden ja psykologian, luonnontieteiden, matematiikan ja informaatioteknologian, humanististen ja yhteiskuntatieteiden, liikunta- ja terveystieteiden sekä kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi.

Yliopistossa järjestetään kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta OKM:n yhdeksällä ohjauksen alalla. Lisäksi yliopistolle on myönnetty uusi tekniikan alan koulutusvastuu ja koulutus käynnistetään 2021. Yliopisto tarjoaa myös avointa yliopisto-opetusta, erillisiä opintoja, erikoistumiskoulutusta sekä täydennys- ja tilauskoulutusta.

Yliopisto on organisoinut toimintansa kuuteen tiedekuntaan. Lisäksi yliopistossa on viisi erillislaitosta. Tukipalvelut on organisoitu yliopistopalveluihin. Yliopistoa johtavat hallitus ja rehtori vararehtoreineen.

Ylipiston organisatiokaavio. Yliopistoa johtavat rehtori ja vararehtorit. Yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Yliopistossa on kuusi tiedekuntaa ja viisi erillistalaitosta. Lisäksi yliopistokonsersissa on kaksi tytäryhtiötä.
Kuvio 1 Jyväskylän yliopiston organisaatiokaavio

Strategian tärkeimmät tavoitteet

Strategiamme nimi, Osaava ja hyvinvoiva ihminen, kuvaa tahtotilaamme. Kaiken keskiössä on ihminen.

Korkealaatuisella ja kansainvälisesti arvostetulla koulutuksella ja tutkimuksella luomme ihmiselle osaamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia läpi koko elinkaaren, aina varhaiskasvatuksesta ikääntymiseen asti. Vaikutamme yhteiskunnan hyvinvointiin ihmisten osaamisen ja hyvinvoinnin kautta.

Missiomme mukaisesti olemme vaikuttava sivistysyliopisto.

Visiomme on olla oppimisen, hyvinvoinnin ja luonnon perusilmiöiden aloilla yksi maailman johtavista tiedeyliopistoista sekä osaamisen ja kestävän yhteiskunnan uudistaja.

Kuva Jyväskylän yliopiston strategian 2030 Osaava ja hyvinvoiva ihminen kehittämisohjelmat, läpileikkaavat teemat sekä perustana olevat arvot.
Kuvio 2 Jyväskylän yliopiston strategia 2030

Toteutamme strategiaa viiden kehittämisohjelman kautta, joissa on määritelty tutkimuksen, koulutuksen, kampuksen kehittämisen, digitalisaation sekä yliopistoyhteisön kehittämisen tavoitetila, strategiset tavoitteet sekä odotetut tulokset.

Strategian kehittämisohjelmien viisi läpileikkaavaa teemaa ovat jatkuva laadun parantaminen, kansainvälistyminen, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus, vetovoiman vahvistaminen sekä monitieteellisen potentiaalin hyödyntäminen.

Jyväskylän yliopiston strategiset painoalat suuntaavat monialaisen yliopiston tutkimusta, koulutusta ja vaikuttavuutta:

  • Oppiminen, opetus ja vuorovaikutus
  • Liikunta, terveys ja hyvinvointi
  • Luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu
  • Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta
  • Kestävä liiketoiminta ja talous
  • Informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.

Jatkuvan laadun parantamisen hengessä yliopisto osallistuu säännöllisiin arviointiprosesseihin:

Jyväskylän yliopiston yliopistotasoiset, yliopistopainon ja kauppakorkeakoulun laatuleimat ja sertifikaatit: Karvi laatujärjestelmä, HR Excellence in Research, Green Office -sertifikaatti, ISO 9001 -laatujärjestelmä- ja ISO1401 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatit sekä AACSB-, AMBA- ja BGA-akkreditoinnit.
Kuvio 3 Jyväskylän yliopiston laatuleimat ja -sertifikaatit