Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Åbo Akademin auditointi (Auditering av Åbo Akademi)

Tekijät

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Alexander Bargum, Marie Nørvåg, Max Scheja & Mirella Nordblad

Åbo Akademin itsearviointi (toim.) Ole Karlsson

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Åbo Akademin auditointi on hyväksytty 26.8.2022.

Laatuleima on voimassa 26.8.2028 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Åbo Akademin valitsema arviointialue

Koulutuksen työelämärelevanssi

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Opiskelijarekrytointi

Kumppani: Högskolan Dalarna

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Yliopistossa on hyvä tietoisuus ja aktiivinen keskustelu siitä, mikä toimii hyvin ja mitä tulisi kehittää koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
  • Åbo Akademilla on vahva ja toimiva vuorovaikutus ulkopuolisten toimijoiden kanssa, ja vuorovaikutuksella on selkeä ja myönteinen vaikutus yhteiskuntaan.
  • Yliopistossa hoidetaan henkilöstöasioita kunnianhimoisesti ja ammattimaista.
  • Johdolla, henkilökunnalla, opiskelijoilla ja sidosryhmillä on johdonmukainen pyrkimys kehittää koulutusten työelämärelevanssia. Tämä priorisoi kehittämistyötä jatkossa.

Kehittämissuositukset

  • Opiskelijapalautejärjestelmän jatkuvassa kehittämisessä tulee analysoida, mitä tietoa kerätään milloin, missä ja miten sekä mistä tiedosta on hyötyä koulutuksen kehittämisessä.
  • Johdon tulee myös vahvistaa yliopiston yhteisiä rakenteita, toimintatapoja ja prosesseja. Samalla tulee säilyttää kuitenkin olemassa oleva organisaatiokulttuuri, joka mahdollistaa joustavuuden.
  • Åbo Akademin tulee systematisoida tiedon ja indikaattoreiden hyödyntämistä yleisesti ja erityisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyen.
  • Yliopiston tulisi tarkastella erityisesti geneeristen alojen kandidaatti- ja maisteriohjelmat luodakseen selkeämpiä rakenteita työelämärelevanssin lisäämiseksi niissä ohjelmissa, joissa sille on tarvetta.