2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

TAMK-konferenssi

TAMK-konferenssi on jatkuvana toimintana osoittanut merkityksensä osaamisen jakamisen ja kehittämisen foorumina. Sen päävaikuttavuus on TAMKin oman osaamisen vahvistaminen ja hyvien käytänteiden laajentuminen, mutta sen pohjalta tehdyn julkaisun kautta vaikuttavuutta saadaan myös avoimesti laajemmalle yleisölle. Lisäksi TAMK-päivä on systematisoinut yksikkökohtaista kehittämistä.

Teaching and Learning Centre pedagogisen osaamisen tukena

Opintojen ja opiskelijoiden monimuotoistuessa opetuksen laadun varmistaminen, pedagogiset valinnat ja pedagoginen osaaminen korostuvat. Osaamisen vahvistamiseksi on kehitetty virtuaalinen opettamisen ja oppimisen keskus TLC (Teaching and Learning Centre). Korkeakouluyhteisön yhteisenä verkostona se kokoaa yhteen pedagogista kehittämistä tukevat toimet. Erityisesti vuoden 2020 etäopetuksen tukena digimentoritoiminta osoitti merkittävyytensä. Digimentorit kehittivät verkkosivuille mm. Vinkkipankin, ja se palkittiin vuoden 2021 hyvänä jo vakiintuneena käytäntönä. Vaikutuksia on jo nähty opintojaksopalautteen ja AVOP-palautteen kautta, mutta suurimmat vaikutukset tulevat pidemmällä aikajänteellä.

TKI-toiminnasta ja vaikuttavuudesta viestiminen

Vuoden 2019 aikana panostettiin TKI-toiminnan viestintään rekrytoimalla kaksi osaajaa erityisesti tällä painotuksella. Kehittämistavoitteeksi asetettiin hanketoimijoiden viestinnällisen osaamisen kasvattaminen, systemaattisempi ja suunnitelmallisempi hankeviestintä sekä tulosten ja vaikuttavuustarinoiden parempi esiin saaminen. Näissä on onnistuttu hienosti, ja TAMKin näkyvyys ja kiinnostavuus TKI-kumppanina on noussut. Vaikuttavuuden tarinoita tuodaan viestintäkanaviin yhdessä sidosryhmien kanssa, esim. kauran kuoren käyttö leipäpusseissa, Tampere-talon kattopuutarha tai Aeroff-yrityksen synty.

Hyvänä esimerkkinä koulutuksellisesta vaikuttavuudesta ja sen viestimisestä on genomidatatutkimuksen osaamisen hyödyntäminen YAMK-koulutuksissa sekä jatkuvan oppimisen toteutuksissa (ks. esim. TAMK aloittaa kliiniseen geeni- ja genomitietoon painottuvan ylemmän AMK-tutkinto-ohjelman ensimmäisenä Suomessa).

TKI:tä ja oppimista yhdistävät ympäristöt

TAMK on strategisesti kohdentanut toimia TKI-toimintaa ja oppimista (TKIO) yhdistävien ympäristöjen investointien ja toiminnan vahvistamiseen. Tarve on tunnistettu sekä TKI-toiminnan pirstaleisuuden että uuden rahoitusmallin kautta tulleen TKI-toiminnan roolin kasvun kautta. TKIO-investoinneista esim. Sote Virtual Lab on herättänyt laajaa kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta uudenlaisena teknologian ja sote-kentän törmäyttäjänä ja osaamisen kehittämisympäristönä. Monialaisten tutkimusryhmien vahvistaminen on mahdollistanut niiden jäsenten mittavan panostuksen osaamisen tunnetuksi tekemiseen, mikä puolestaan on luonut uusia yhteistyöverkostoja.

Ideasta hankkeeksi ja sen yli – Aeroff Oy

Kolme suurta suomalaista konepajayritystä otti yhteyttä Työterveyslaitokseen työstökoneiden lastuamisnesteistä aiheutuvista ongelmista. Tästä lähti liikkeelle yritysten sekä Työsuojelurahaston rahoittama TKI-hanke, jossa olivat mukana TAMK, VTT ja Työterveyslaitos. Hankkeen aikana keksittiin ainutlaatuinen AerOff-ratkaisu; tällä hetkellä se on ainoa markkinoilla oleva tekninen ratkaisu, jolla työstökoneen poistoilmasta voidaan puhdistaa hiukkaset ja aerosolimaiset epäpuhtaudet. Teknisen ratkaisun kaupallistamista valmisteltiin edelleen monialaisen opettaja- ja opiskelijajoukon voimin TAMKin ja Työterveyslaitoksen TKI-hankkeessa, jota rahoitti Business Finland. Lopputuloksena syntyi spin-off-yritys, joka kasvattaa AerOff-ratkaisusta nyt kansainvälistä liiketoimintaa.

Laajaa vaikuttavuutta yhdellä hankkeella – ViVa-hanke

Viisaat valinnat -hanke (Nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen, ViVa) perustui STM:n valtakunnallisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden suositusten innovatiiviseen tulkintaan. Hanke sai rahoituksen kahdesti. Jälkimmäisellä kerralla TAMKin ViVa-tiimi asettui palvelemaan sidosryhmiä ja heidän tarpeitaan. TAMKin opiskelijat kokivat hankkeen aiheet omikseen ja innostuivat erityisesti siitä, että heidän tuotoksensa näkyivät valtakunnallisesti. TAMKin ViVa-sivusto kehittyi yhdeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden keskeisimmistä suomalaisista tietopankeista. ViVa-sivustoilla ja erikseen nuorisolle tarkoitetuilla sivuilla on käyty lähes kaksi miljoonaa kertaa. Materiaalia käytetään myös koulutuksessa ja perusopetuksessa. Hanke on poikinut myös kaksi Erasmus+ -hanketta, joista on toinen Euroopassa ja toinen Aasiassa.