1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen laadunhallinnan menettelytavat tukevat erinomaisesti opiskelijakeskeistä ja työelämälähtöistä toimintaa.
  • Opiskelijat ovat vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä.
  • Työelämän edustajat osallistuvat aktiivisesti tutkintoon johtavan koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen.

Kehittämissuositukset

  • Tutkintoon johtavan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen laadunhallintaa tulee jatkossa kehittää yhtenä kokonaisuutena.
  • Neuvottelukuntien toimintaa tulee arvioida suhteessa TAMKin strategisiin tavoitteisiin.
  • Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelun käytäntöjä tulee täsmentää.