4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Turun ammattikorkeakoulu valitsi arviointialueen IV kohteeksi jatkuvan oppimisen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Jatkuvan oppimisen tiimin perustaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen systemaattisen kehittämisen. Tiimin toiminta on sitoutunutta ja reflektoivaa.
  • Turun ammattikorkeakoulun monialaisuus ja kiinteät työelämäyhteydet luovat hyvät mahdollisuudet jatkuvan oppimisen strategiseen kehittämiseen.
  • Alumneilla on mahdollisuus opiskella maksutta avoimessa ammattikorkeakoulussa kaksi vuotta valmistumisen jälkeen.

Kehittämissuositukset

  • Jatkuvan oppimisen painoarvoa ammattikorkeakoulun strategiassa tulee vahvistaa.
  • Ennakointitiedon hyödyntämistä jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnittelussa tulee kehittää ja luoda sen perusteella nykyistä enemmän tarvelähtöistä jatkuvan oppimisen tarjontaa.
  • Jatkuvan oppimisen opiskelijoita tulee kerätä erillistä palautetta ja lisätä palautteiden vaikuttavuutta jatkuvan oppimisen kehittämisessä.