Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Monialainen säätiöyliopisto

Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun aiempi Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja sen pääosin omistama Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) muodostavat yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön ja korkeakoulukonsernin. Suomen monialaisimpiin kuuluvassa yliopistossa on noin 21 500 opiskelijaa ja 4 000 työntekijää. Alempia tutkinto-ohjelmia on 28, joista 3 englanninkielisiä, ylempiä tutkinto-ohjelmia 63, joista englanninkielisiä 22, ja jatkotutkinto-ohjelmia (tohtoriohjelmia) 22.

Tutkimuksen ja opetuksen järjestävät seitsemän tiedekuntaa. Yliopisto koordinoi Porin ja Seinäjoen yliopistokeskusten toimintaa. Lisäksi yliopistossa toimii perus- ja lukio-opetusta antava Tampereen normaalikoulu ja kansallinen Tietoarkisto (FSD). Tukipalvelut on järjestetty osin yhdessä TAMKin kanssa konsernitasoisesti.


Kuvio 1. Tampereen yliopiston organisaatio.

Yliopiston toimielimiä ovat yliopistolain mukaisesti hallitus, rehtori, säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin konsistori ja tiedekuntaneuvostot. Konsistorille asioita valmistelevat johtosäännön mukaiset koulutus-, tiede- ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostot. Rehtorilla on työnsä tukena johtoryhmä.


Kuvio 2. Tampereen yliopiston toimielimet.

Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa

Tampereen yliopiston toiminnan tarkoitus on rakentaa yhdessä kestävää maailmaa. Strategisina tavoitteina on olla hyvinvoiva ja kansainvälisesti arvostettu tiedeyliopisto, maailmaa muuttavien asiantuntijoiden kouluttaja sekä vahva kumppani ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.


Kuvio 3. Tampereen yliopiston strategia.

Kytkemällä yhteen vahvuusalojensa tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tieteellisesti korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen ja koulutuksen yliopisto kehittää kumppaniensa kanssa ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden, yhteiskunnan sopeutumiskyvyn ja luonnon kestävyyden rakentamiseen. Toiminta perustuu yliopiston arvoihin, jotka ovat avoimuus, kriittisyys, moninaisuus, oppijalähtöisyys, rohkeus, sivistys ja vastuullisuus.

Yliopisto toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi, kehittää ja uudistaa toimintaansa kansainvälisen yhteistyön avulla ja digitaalisuutta hyödyntäen sekä syventää yhteistyötä Tampereen korkeakouluyhteisössä koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintojen ja palveluiden alueilla.