Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunnan ammattikorkeakoulun auditointi)

Författare

Heidi Ahokallio-Leppälä, Oona Löytänen, Olli-Pekka Ruuskanen, Olli Vesterinen, Niina Nurkka och Kati Isoaho

Satakunnan ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Jari Multisilta, Timo Mattila, Cimmo Nurmi och Erja Kuurila

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Satakunnan ammattikorkeakoulu godkändes i auditering den 16 mars 2022. 

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med 16 mars 2028.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Satakunnan ammattikorkeakoulu valde

Integrering av studerande, lärare, forskare och andra experter genom att utveckla möjligheter for studier och arbete

Tema och partner för kollegialt lärande

En heltäckande handledning av studier och ett framgångsrikt ordnande av studier året runt

Partner: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Jämlikheten och jämställdheten bland de studerande samt arbetslivskopplingen i läroplanerna främjas av att studerande, personal och externa intressentgrupper är delaktiga i läroplansarbetet och att en enhetlig bedömningsram kopplad till kompetensnivåerna har tagits i bruk.
  • SAMK har stort regionalt inflytande, eftersom yrkeshögskolan är en stark samlande kraft för arbetslivet, utbildningen och FUI-verksamheten i regionen. Yrkeshögskolans verksamhet och profil motsvarar behoven hos aktörerna i regionen.
  • SAMK:s kvalitetssystem är en systematisk och omfattande helhet som genererar information som utnyttjas i verksamheten och ledningen. Personalen har förbundit sig till kvalitetsarbetet och att kontinuerligt förbättra verksamheten.
  • SAMK:s styrka i internationaliseringen är hela organisationens uppfattning om behovet av internationalisering samt personalens engagemang för att det strategiska målet för internationalisering ska uppnås. Betydelsen av kulturella faktorer har uppmärksammats i integreringen av internationella studerande och internationell personal.

Rekommendationer

  • I utvecklingen av kursresponssystemet bör man säkerställa att svarsmängderna är representativa för de studerande och förbättra kvantiteten och kvaliteten i den återkoppling som de studerande får på sin respons.
  • Representanter för arbetslivet, såsom delegationer och alumner, ska systematiskt kopplas till utvecklingen av utbildningen och FUI-verksamheten. På så sätt kan man bättre än tidigare svara på arbetslivets behov.
  • Rekryteringsprocessen bör utvecklas så att den bättre än för närvarande stöder internationell rekrytering. Utvecklingen av rekryteringsprocessen bör kombineras med att ge en positivare bild av SAMK och regionen som arbetsgivare för att locka nya experter.
  • SAMK ska hantera de höga ambitionerna som gäller tillväxt inom internationalisering genom bättre samordning, tillräckliga resurser och ta bort överlappningar inom dess internationella funktioner.