2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • SAMK on vahva vaikuttaja alueellaan, sillä se on alueen työelämän, koulutuksen ja TKI-toiminnan kokoava voima. Ammattikorkeakoulun toiminta ja profiili vastaavat alueen toimijoiden tarpeita.
  • SAMK on alueellaan merkittävä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimija. Toiminnassa näkyy vahva halu palvella alueen yrityksiä sekä julkista sektoria.
  • SAMKin TKI-toiminta on viime vuosien aikana kehittynyt yksittäisistä hankkeista ja tutkimusryhmistä nyt perustettuihin tutkimuskeskuksiin. Henkilöstö on vahvasti sitoutunut TKI-toiminnan kehittämiseen.

Kehittämissuositukset

  • Työelämän edustajat, kuten neuvottelukunnat ja alumnit tulee liittää systemaattisesti koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen. Näin pystytään entistä paremmin vastaamaan työelämätarpeeseen.
  • Tiedolla johtamiseen liittyvää kehitystyötä tulee jatkaa, jotta se palvelee nykyistä paremmin henkilöstön ja sidosryhmien tarpeita. Henkilöstö ja sidosryhmät on otettava entistä vahvemmin mukaan kehittämistyöhön.
  • SAMK Kankaanpään taidekoulu tulee kytkeä entistä tiiviimmin osaksi TKI-toimintaa sekä opiskelun ja oppimisen luovien menetelmien kehittämistä.