4 Oppiva korkeakoulu: Hanke- ja tutkimusyhteistyön nivominen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Kuvataidekasvatuksen koulutuksessa taiteellinen toiminta yhdistyy erinomaisesti opettajuuteen ja tutkimukseen.
  • Kuvataidekasvatuksen opintojaksojen sisällöt ja toteutusmuodot ovat monipuolisia. Tämä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden vahvistaa omaa ammatillista osaamista ja profiloitumista.
  • Hanke- ja tutkimusyhteistyö nivoutuu tiiviisti kuvataidekasvatuksen koulutukseen. Koulutusohjelmalla on vakiintunut hanketoiminnan malli, jossa integroituvat taiteellinen toiminta, tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Kehittämissuositukset

  • Kuvataidekasvatuksessa erilaisia urapolkumalleja tulee pitää opiskelijoille enemmän esillä. Myös alempaan korkeakoulututkintoon kuuluviin opintoihin tulee sisällyttää nykyistä enemmän hanke- ja projektityöskentelyä.
  • Henkilökunnan mahdollisuus keskittyä periodeittain tai lukukausittain taiteelliseen työhön, tutkimukseen tai opetukseen voi vähentää henkilökunnan jaksamisongelmia ja kuormitusta sekä hyödyttää myös koulutusohjelman kehittämistä.
  • Kuvataidekasvatuksen koulutuksen henkilökunnan tulee jakaa nykyistä enemmän hyviä käytänteitä sekä vahvaa hankeosaamistaan myös muiden tiedekuntien henkilökunnalle.