4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Karelia-ammattikorkeakoulu valitsi auditoinnin arviointialueeksi 4 koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Karelian korkeakouluyhteisö ja Pohjois-Karjalan maakunta ovat sitoutuneet koulutusperäiseen maahanmuuttoon strategisena valintana.
  • Kareliassa on rohkeasti uudistettu kansainvälisiä koulutuksia.
  • Kansainväliset opiskelijat on otettu osaksi korkeakouluyhteisöä.

Kehittämissuositukset

  • Karelian tulee kuvata, vastuuttaa ja viestiä kansainvälisten opiskelijoiden opintopolku hakuvaiheesta työllistymiseen.
  • Karelian tulee laajentaa, syventää ja monipuolistaa työelämäyhteistyötä ja yritysyhteyksiä koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseksi sekä opiskelijoiden työllistymiseksi ja sitouttamiseksi maakuntaan.
  • Karelian tulee jatkaa uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä yhdessä työelämän kanssa kansainvälisten koulutusten laajentamiseksi.