Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminta alkoi väliaikaisella toimiluvalla vuonna 1992 ja vakinaisena ammattikorkeakouluna vuonna 1996. Karelian toimitilat sijaitsevat Joensuussa kahdella kampuksella.  Ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 4000 tutkinto-opiskelijaa ja työskentelee noin 320 asiantuntijaa. Karelia on ollut vahva TKI-toimija koko historiansa ajan. Karelia on ollut vuodesta 2020 alkaen mukana eurooppalaisessa yliopistoverkostossa INVESTissä.

Organisaatio

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Karelian hallitus päättää strategiasta ja yhtiön strategisista ratkaisuista. Karelian rehtori toimii myös osakeyhtiön toimitusjohtajana.  Vararehtori johtaa koulutustoimintaa ja toimii rehtorin varahenkilönä. Hallinto- ja talousjohtaja johtaa ammattikorkeakoulun taloutta ja hallintoa sekä vastaa korkeakoulun laadunhallinnasta. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja johtaa ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluita. Kehittämisryhmillä (koulutus, jatkuva oppiminen, TKI-toiminta, laatu) on tärkeä merkitys ammattikorkeakoulun johtamisessa, yhteisten toimintatapojen sopimisessa ja toiminnan kehittämisessä. Kehittämisryhmissä on mukana opiskelijakunnan edustajia.

Kuvio 1. Karelian organisaatio

Karelia2030 -kestävää elinvoimaa!

Karelia2030 -strategia laadittiin laajasti henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistavana prosessina. Karelian 2020-luvun strategiset valinnat on kuvattu kuviossa 2.

 

Kuvio 2. Karelian strategiset valinnat

 

Strategiassa on kuvattu kutakin strategista valintaa koskevat välitavoitteet eli metroradat. Metroradat kuvaavat strategisten valintojen välivaiheita ja -tavoitteita, joiden kautta strategisia valintoja toteutetaan. Strategiaa toteutetaan vuosittain laadittavan Karelia/TASO-sopimuksen avulla.  Sopimukseen kirjattujen tulos- ja kehittämistavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain toiminta- ja talouskatsauksissa sekä vuositasolla johdon katselmuksessa. Strategian kokonaisuuden toteutumista seurataan kustakin strategisesta valinnasta laadittujen metroratojen sekä muutaman vuoden välein tapahtuvan strategian väliarvioinnin avulla. Viimeisin väliarviointi toteutettiin keväällä 2023.