Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on hallitus. Perustoiminnot eli koulutus sekä tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot (TKI) on organisoitu osaamisalueille. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä: Porin ja Rauman kaupungit nimeävät kumpikin kaksi jäsentä, Huittisten ja Kankaanpään kaupungit kumpikin yhden jäsenen sekä elinkeinoelämän edustajat yhdessä yhden jäsenen. Rehtori, joka on myös toimitusjohtaja, toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä.

Omistajat: Pori 50,04%, Rauma 23,42%, Kankaanpää 2,34%, Huittinen 5,46%, Eurajoki, Eura, Harjavalta, Kokemäki, Laitila, Nakkila, Säkylä, Ulvila ja Uusikaupunki sekä Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät kukin 1,56%

SAMKin organisaatio on matriisityyppinen

Kuvio 1. SAMKin organisaatio

Neuvottelukunnat: SAMKin koulutusohjelmakohtaiset neuvottelukunnat välittävät työelämän näkemyksiä koulutuksen sekä TKI-toiminnan suuntaamiseen sekä kehittämiseen alueellisesti. SAMKin lähes 20 neuvottelukuntaa koostuvat henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi työelämän edustajista, joista osa on SAMKin alumneja. Neuvottelukunnilla on tärkeä rooli opetussuunnitelmien kehittämisessä ja työvoiman ja koulutuksen tarpeen ennakoinnissa sekä SAMKin ja työelämän jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Muut sisäiset toimielimet: koulutustoimikunta, opiskelijavalintalautakunta, tutkintolautakunta ja YT-neuvottelukunta

 

#SAMK2030 – Strategia

SAMK on alueen osaajien kouluttaja, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä

Visio: Jokainen opiskelijamme työllistyy

Tehtävä

SAMK on alueen osaajien kouluttaja, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä.

Maakunnan elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tekniikan alan koulutusta ja tutkimusta.

Profiili

SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi.

SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.

Arvot

Teemme yhdessä tulosta

Rohkaisemme uteliaisuuteen

Innostamme vastuullisuuteen

Haluamme ylittää odotukset

Vahvuusalat

Automaatio, robotiikka ja tekoäly

Ihmisen osallisuus ja toimintakyky

Matkailu- ja elämysteollisuus

Läpileikkaavat vahvuudet

Yrittäminen ja startupit

Digitaalinen kampus

Verkko-opetus

Nousevat alat

Älykäs merenkulku ja logistiikka

Resurssiviisaus

Hyvinvointiteknologia ja terveysteknologia

Strategiset tavoitteet:

  • SAMKissa on kattava tarjonta työelämälähtöisiä ja monimuotoisia tutkinto- ja jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia
  • SAMK on osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö
  • SAMK on alueen työelämä-, koulutus- ja tutkimusyhteistyön kokoava voima
  • Tuloksellinen toiminta luo liikkumavaraa
  • SAMK vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muiden osaajien integroimista opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia kehittämällä