Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Uleåborgs universitet

Författare

Kerstin Norén, Guðrún Geirsdóttir, Damon Mohebbi, Siamäk Naghian, Hilla Vuori & Mira Huusko

Uleåborgs universitets självvärdering (red.) Johanna Bluemink & Johanna Flyktman

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Uleåborgs universitet godkändes den 22 mars 2024.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 22 mars 2030.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: utmärkt nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Uleåborgs universitet valde

Internationalisering av examensprogrammens kursplaner och studenternas erfarenheter.

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Förbättrad kvalitetskultur i forskarskolor

Partner: Erasmus University Rotterdam

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Uleåborgs universitet erbjuder möjligheter till tvärvetenskapliga studier och andra tvärvetenskapliga aktiviteter, som uppmuntras på olika sätt. Detta ger mervärde till studentupplevelsen och stärker relationerna mellan examensprogrammen, universitetsgemenskapen och universitetets intressenter.
  • Uleåborgs universitet har en nyckelroll och en väletablerad position i det norra Österbottens regionala ekosystemet för kunskap, innovation och kompetensskapande, och har en betydande inverkan på dess förnyelse och förbättring.
  • Personal, studerande och externa partners är involverade i kvalitetssystemet och kontinuerlig förbättring enligt PDCA-cykeln.
  • Universitetet har omfattande internationaliseringssatsningar med många initiativ för att förbättra studenternas internationella erfarenhet.

Rekommendationer

  • För att förbättra utbildningen bör Uleåborgs universitet öka användningen av studeranderespons, ge studenterna mer respons om sitt lärande och se till att studenterna får återkoppling på sin respons.
  • Universitetet bör stärka synligheten för sin arktiska forskningsverksamhet och sin roll i de internationella forskningsnätverken för att lyfta fram forskningspotentialen i den arktiska regionen.
  • För att stödja den proaktiva verksamhetsutvecklingen bör universitetet identifiera och bearbeta mer intern och extern information.
  • Universitetet bör främja möjligheter till internationalisering genom att stärka synligheten för internationella mobilitetsfönster och internationaliseringen av studieplanerna.