Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Oulun yliopiston auditointi

Tekijät

Kerstin Norén, Guðrún Geirsdóttir, Damon Mohebbi, Siamäk Naghian, Hilla Vuori & Mira Huusko

Oulun yliopiston itsearviointi (toim.) Johanna Bluemink & Johanna Flyktman

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Oulun yliopiston auditointi on hyväksytty 22.3.2024.

Laatuleima on voimassa 22.3.2030 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: erinomainen taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Oulun yliopiston valitsema arviointialue

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien ja opiskelijakokemuksen kansainvälisyys

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Laatukulttuurin parantaminen tohtorikouluissa

Kumppani: Erasmus University Rotterdam

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Oulun yliopisto tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia monitieteellisiin opintoihin ja muuhun monitieteelliseen toimintaan, joihin opiskelijoita kannustetaan myös eri tavoin. Monitieteellisyys parantaa opiskelijoiden opiskelukokemusta ja vahvistaa tutkinto-ohjelmien, yliopistoyhteisön ja yliopiston sidosryhmien välisiä suhteita.
  • Oulun yliopistolla on keskeinen rooli ja alueellisesti vakiintunut asema tiedon luomisen, innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittymisen ekosysteemissä. Yliopisto vaikuttaa merkittävästi Pohjos-Pohjanmaan alueen uudistumiseen ja vahvistumiseen.
  • Henkilöstö, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät osallistuvat laatujärjestelmään ja sen kehittämiseen PDCA-syklin mukaisesti.
  • Yliopisto on vahvasti sitoutunut kansainvälistymiseen ja kehittää opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia useiden aloitteiden kautta.

Kehittämissuositukset

  • Oulun yliopiston tulee koulutuksen kehittämiseksi lisätä keräämänsä opiskelijapalautteen hyödyntämistä. Lisäksi opiskelijoille tulee antaa nykyistä enemmän palautetta oppimisesta ja vastapalautteen antamista opiskelijoille tulee kehittää.
  • Yliopiston tulee vahvistaa arktisen tutkimustoimintansa näkyvyyttä ja yliopiston roolia kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, jotta arktisen alueen tutkimusmahdollisuudet tulisivat nykyistä paremmin esille.
  • Edistääkseen ennakoivaa kehittämistä, yliopiston tulee nykyistä enemmän tunnistaa ja hyödyntää sisäistä ja ulkoista tietoa.
  • Yliopiston tulee edistää johdonmukaisesti kansainvälistymismahdollisuuksia vahvistamalla kansainvälisten liikkuvuusikkunoiden ja vaihtojen näkyvyyttä sekä tehostamalla opetussuunnitelmien kansainvälistämistä.