Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Turun ammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Riitta Konkola, Hannu Kotila, Nita Vallimäki, Mikko Valtonen, Niina Nurkka ja Marja-Liisa Saarilammi

Turun ammattikorkeakoulun itsearviointi (toim.) Antonella Storti ja Satu Helmi

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Turun ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 18.5.2022.

Laatuleima on voimassa 18.5.2028.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Turun ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Jatkuva oppiminen

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Kumppani: Hollantilainen Hogeschool Utrecht

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Koulutuksen suunnittelulla on vahva yhteys strategiaan, työelämätarpeiden ennakointiin ja alueen tarpeisiin.
  • TKI-toiminta on hyvin johdettua ja systemaattista sekä erityisesti alueellisesti vaikuttavaa. Toimintatavat ja tukitoiminnot tukevat avoimen tieteen edistämistä.
  • Laatujärjestelmä on kattava ja se ohjaa ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä.
  • Jatkuvan oppimisen tiimin perustaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen systemaattisen kehittämisen. Tiimin toiminta on sitoutunutta ja reflektoivaa.

Kehittämissuositukset

  • Monialaisuuden ja koulutuksen sektoreiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia tulee kartoittaa ja hyödyntää koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa nykyistä systemaattisemmin.
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laadullista seurantaa tulee kehittää kattavan määrällisen seurannan lisäksi.
  • Laatujärjestelmän kehittämisessä on varmistettava, että tasapaino laatujärjestelmän ohjaavuuden ja innovatiivisen kokeilukulttuurin välillä säilyy.
  • Jatkuvan oppimisen painoarvoa ammattikorkeakoulun strategiassa tulee vahvistaa.