Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) auditointi

Tekijät

Jaana Ignatius, Olli Kolehmainen, Mikko Korhonen, Riikka Mäki-Ontto, Kati Isoaho & Hanna Väätäinen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun itsearviointi (toim.) Marjaana Kivelä.

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 24.2.2021.

Laatuleima on voimassa 24.2.2027 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: Hyvä taso.

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: Hyvä taso.

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: Erinomainen taso

Oppiva korkeakoulu – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) valitsema arviointialue

TKI:n ja opetuksen integraatiota tukevat oppimisympäristöt

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Opiskelijan opintopolku

Kumppani: Henanin yliopisto, Kiina

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Pedagoginen kehittämisohjelma on koulutustoimintaa yhtenäistävä ja toimintaa tulevaisuuteen ohjaava asiakirja.
  • Xamkissa on yhteisöllinen ja avoimen vuorovaikutuksen toimintakulttuuri, joka mahdollistaa koulutuksen kehittämisen muodollisten palautekanavien rinnalla.
  • Xamkin johtamisjärjestelmä ja strategia ohjaavat tehokkaasti vaikuttavuustyötä ja sen kehittämistä. TKI-toiminnan hankesalkkuna toimiva Hansa-järjestelmä on lupaava työväline ja antaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia TKI-toiminnan nykyistä strategisempaan suuntaamiseen.
  • Xamkilainen laadunhallinta nojaa systemaattiseen, pitkäjänteiseen ja jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Laadunhallinta perustuu fuusioituneiden korkeakoulujen hyvien käytänteiden yhdistämiselle.

Kehittämissuositukset

  • Opiskelijapalautekäytänteitä ja kehittämisfoorumeiden toteutusta tulee yhtenäistää tarkoituksenmukaisella tavalla eri koulutusaloilla ja yksiköissä.
  • Kansainvälisyys tulee huomioida entistä vahvemmin koulutuksen suunnittelussa, jotta aidosti kansainvälinen korkeakoulu -tavoite toteutuu kokonaisvaltaisesti.
  • Asiakkuuksienhallinnan kehittäminen on käynnistetty, mutta työ on toistaiseksi kesken. Tästä syystä Xamkin aluekehitystyö on osin hajanaista ja pirstaleista. Asiakkuuksienhallinnan kehittämistä tulee jatkaa. Tavoitteena on oltava koulutusta ja TKI-toimintaa tukeva aluekehitystyön malli.
  • Xamkin laadunhallintaa tulee entisestään kehittää aluekehitystoiminnan osalta sekä sidosryhmien laajemmalla osallistamisella.