2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

#SAMK 2030 strategia perustuu olennaisilta osin (visio, profiili, vahvuudet) edelliseen #SAMK 2022 strategiaan. Tässä tarkastellaan merkittävimpiä onnistumisia edellisen strategian tavoitteiden saavuttamisen kautta.

1. Tavoite: Yli 20% aloituspaikoista englanninkielisissä koulutusohjelmissa

SAMKissa oli vuonna 2015 kolme englanninkielistä koulutusohjelmaa, nyt aloituspaikoista englanninkielisiä on noin 26%

2. Tavoite: AVOPin palautteessa oppimisympäristöosuudessa SAMK kolmen parhaan joukossa

SAMK on ollut AVOPin palautteessa opetuksen laadussa Suomen paras sekä kymmenen vuoden että kolmen vuoden tilastollisessa tarkastelussa ja ykkösenä vuosina 2019 ja 2020. –> Tarkemmin luvussa 1.4

3. Tavoite: SAMK vetää innovaatioympäristöjä, kehittämisverkostoja ja kansainvälisiä osaamiskeskittymiä

Strategiakauden aikana SAMKin vastuulle tulivat

  1. RoboAI, automaation, robotiikan ja tekoälyn tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä koulutuksen ja osaamisen globaali innovaatioalusta.
  2. Vesi-instituutti Wander, jonka kansainvälinen tutkimus keskittyy veden ja veden kanssa kosketuksissa oleviin materiaaleihin ja sisäympäristön hygieniaan.
  3. Tulevaisuuden sairaalan innovaatioalusta, jossa haetaan ratkaisuja sekä yksilön arjesta selviämiseen että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien sairauksien ennaltaehkäisyyn, sairauksien hoitoon ja terveyden ylläpitämiseen.
  4. Matkailun osaamiskeskus, joka vastaa Satakunnan matkailutoimijoiden verkostotyöstä keskittyen luonnosta nousevaan liiketoimintaan, ruokamatkailuun, merellisyyteen, siniseen kasvuun, hyvinvointiin ja vastuullisuuteen.
  5. Merilogistiikan tutkimuskeskus
  6. Yrityskiihdyttämö

Näistä osaamiskeskittymistä on kerrottu tarkemmin kohdassa 2.2.

4. Tavoite: Työhyvinvointia kuvaavan indeksin arvo korkeampi kuin asiantuntijaorganisaatioilla keskimäärin

Henkilöstön työhyvinvointia kuvaava indeksi oli vuonna 2020 3.6 (arvio 1-5), kun se viiteorganisaatioissa oli 3.5. Työn iloa kuvaava indeksi oli 3.8, kehittämisaktiivisuutta 3.9 ja esimiehen toimintaa 3.7. Työterveyshuollon toimivuus sai arvion 4.4. Näiden lukujen taustalla on toimenpiteitä, jotka on kuvattu luvussa 3.4.

–> Tarkemmin luvussa 3.4

5. Tavoite: Tutkintojen suhteellinen määrä nouseva

SAMKissa suoritettiin vuonna 2020 koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta yli sata tutkintoa enemmän kuin vuonna 2019. AMK-tutkintoja suoritettiin viime vuonna 993 ja ylempiä AMK-tutkintoja 165, kun vastaavat luvut olivat tätä edeltävänä vuonna 907 ja 128.

–> Tarkemmin luvussa 1.4