2.3 Vaikuttavuutta edistävä toimintakulttuuri

Auditeringsgruppens bedömning

JAMK on rohkea kokeilija

Kokeilevan kehittämisen ja kokeilukulttuurin tukeminen on selvästi otettu vakavasti JAMKissa. Johto on onnistunut luomaan ilmapiirin, jossa kokeiluja ei pelätä ja epäonnistuminen on sallittua. Kokeilevan kulttuurin edistämistä tukevat asiantuntijatiimeihin järjestyminen, strateginen ELO-rahoitus ja rakenteellisten esteiden määrätietoinen poistaminen. ELO, elinikäinen oppimisen kehittämisryhmä uudistaa myös koulutusmuotoja ja pedagogisia ratkaisuja, ja auditointiryhmä pitää tätä hyvänä uudistuksena.

FutureFactory, Yritystehdas, CampusOnline ja muut vastaavat toimintamallit ovat erittäin tervetulleita ja antavat hyvät lähtökohdat kokeilukulttuurin toteuttamiseksi käytännössä. EduFuturaa on kuvattu ”jyväskyläläiseksi tavaksi tehdä yhteistyötä”, ja siinä kokeilevalla otteella on myös tärkeä merkitys. 

WIMMA Lab puolestaan on hyvä keino työelämälähtöisen kokeilutoiminnan ja oppimisen vahvistamiseksi. Esimerkiksi ketterän kehittämisen menetelmät, kuten Lean, Kanban, Scrum, sprintit on saatu opiskelijoille tutuiksi. Ehkä tätäkin tärkeämpää on se, että tiimityöskentely tukee tärkeällä tavalla työelämäosaamista. Samoin avaukset digitaalisen pedagogiikan alalla mahdollistavat monimuotoiset oppimiskokeilut.  

Kokeiluihin suunnattu strateginen rahoitus on osoitus kokeilukulttuuriin sitoutumisesta

ELO-toiminta ja erillinen strategiarahoitus on selvästi ollut ehdoton edellytys kokeilujen toteuttamiselle ja se saa hyvän arvion sekä organisaation sisältä että yhteistyökumppaneilta. Henkilöstö on innostunut kokeiluista ja innostus kantaa uusiin onnistuneisiin avauksiin.

Innovaatioviikot ja muut kampanja-tyyppiset toimet kokeilukulttuurin rohkaisemiseksi ovat myös tärkeitä. Seuraavaksi olisi hyvä pohtia, miten koko AMK-verkoston kokeilut ja näissä oppiminen saataisiin lähestymään samaa kokeilukulttuurin tavoitetta. Haastekilpailut, kokeilukiihdyttämöt jne. yli AMK-rajojen voisivat osaltaan edistää laajempaa verkostoitumista ja toimintakulttuurin muutosta.  

Yhteistyö verkostojen kanssa tukee kehittämistä

JAMKin henkilöstö, opiskelijat ja johto toimivat aktiivisesti sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Verkostoissa toimiminen nähdään vahvana osana koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämistä.

Rohkea kokeilukulttuuri ja uudet pedagogiset avaukset olisivat varmasti kiinnostavia myös kansallisten kokeiluverkostojen, kuten ”Kokeileva Suomi” kannalta. JAMK voisi seuraavaksi harkita verkostojen laajentamista myös kokeilukulttuurin alan verkostoihin.