3.3 Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Auditeringsgruppens bedömning

Laatutyö läpäisee koko organisaation

JAMKin tavoitteet limittyvät erinomaisella tavalla korkeakoulun laadunhallinnan menettelyihin. Laatujärjestelmä tukee arjen laatutyötä, on havainnollinen ja kattaa kaikki perustehtävät. Laatujärjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti, uudistuvalla otteella ja systemaattisesti. Laatujärjestelmä tukee strategian toteutusta.

Laatutyö läpäisee koko organisaation. Auditointiryhmä sai kiistatonta näyttöä siitä, että laatutyö on integroitu osaksi opiskelijoiden ja henkilöstön arkea. Hyviä käytäntöjä levitetään useammalla kehittämisfoorumilla ja intrassa muun muassa onnistumistarinoiden avulla. Palautteita käsitellään vuorovaikutteisesti siten, että opiskelijat, henkilöstö ja sidosryhmät osallistuvat yhteiseen kehittämiseen.

JAMKin laatukäsikirja kuvaa selkeästi laadunhallinnan menettelyt kaikissa perustehtävissä. Jokaiseen perustehtävään on määritelty selkeästi menettelyt ja käytännön ohjeet suunnitteluun, toimintaan, seurantaan, arviointiin ja laadun parantamiseen. Tämän lisäksi operatiivista työn tekemistä tukee Toiminnanohjauskäsikirja. Toimintaa kehitetään palautteiden pohjalta tavoitteellisesti ja dynaamisesti.

Laatujärjestelmää on helppo hyödyntää arjen toiminnassa selkeiden ja innostavien menettelytapojen avulla

Auditointiryhmä pitää erinomaisena käytäntönä havainnollisia ja innostavia tapoja kertoa laatutyöstä esimerkiksi Laatukäsikirjasen kautta. Laatukäsikirjasessa on kiteytetty käyttäjälle hyvin avautuvien havaintokuvien kautta laatutyön keskeiset tavoitteet, opiskelijalähtöisyys, sidosryhmien odotukset sekä koulutuksen, TKI-toiminnan ja palveluliikennetoiminnan prosessit ja vaikutukset.  Laatudokumentit ovat innostavia, selkeitä ja toimintaa ohjaavia, ei vain toteavia.

Korkeakoulu tunnistaa kehittämistarpeet sekä koulutuksessa että TKI-toiminnassa seuranta- ja palautemenettelyiden kautta. Korkeakoulu on osallistunut aktiivisesti ulkopuolisiin arviointeihin saadakseen lisää kehittämisimpulsseja myös oman yhteisönsä ulkopuolelta.

Jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen on helppo hyödyntää laatujärjestelmää arjen toiminnassa selkeiden ja innostavien menettelytapojen avulla. Seuraavat askeleet laatujärjestelmän kehittämisessä voisivat olla työelämän laajempi mukaan ottaminen Uuden sukupolven korkeakoulun laatutyöhön.