4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Laurea valitsi arviointialueeksi IV Aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Laurean aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli on innovatiivinen, organisaatiota kehittävä ja sillä on selkeät tavoitteet.
  • Avainkumppanuusmalli sitoo hyvin eri avainkumppaneita yhteen.
  • Avainkumppanuusmalli antaa Laurealle erinomaisen mahdollisuuden kehittyä alueen keskeiseksi vaikuttajaksi työelämäosaamisen ja elinvoiman kehittäjänä Uudellamaalla.

Kehittämissuositukset

  • Aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli tulee liittää nykyistä vahvemmin TKI-toimintaan.
  • Laurean tulee lisätä molempia osapuolia hyödyttäviä avainkumppanuuksia.
  • Avainkumppaneita tulee hyödyntää opettajien työelämä- ja alakohtaisen sisältöosaamisen kehittämisessä.