4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Yhteiset palvelut ovat lyhyessä ajassa parantaneet palvelukyvyn ja tehokkuuden asiakaskokemusta.
  • Yhteisten palvelut ovat pystyneet laajentamaan ja syventämään TAMKille tuotettuja palveluita, joita sillä ei itse tuotettuna olisi ollut mahdollista tuottaa.
  • Yhteisten palveluiden operatiivinen palvelukyky koetaan olevan hyvällä tasolla.

Kehittämissuositukset

  • TAMKin lakisääteisten tehtävien joustava toteuttaminen tulee olla konsernitason yhteisten palveluiden kehittämisen lähtökohta.
  • Korkeakouluyhteisössä tulee tarkastella yhteisten palveluiden organisoitumista ja toimintaa kriittisesti ja terminologia tulee yhdenmukaistaa.
  • Operatiivisen palvelutoiminnan ja palvelukohtaisten johtoryhmien toiminta tulee erottaa toisistaan siten, että strategian mukainen, koko palvelukehityksen tulevaisuus aidosti ohjaa toiminnan kehittämistä. Nyt palvelukohtaiset johtoryhmät käsittelevät operatiivisia ongelmia tarpeettoman usein.