2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Yliopistolla on sidosryhmien tunnistama ja vahva rooli alueen kehittäjänä ja edunvalvojana.
  • Yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen johtaminen pohjautuu strategiaan ja yliopiston kehittämisohjelmiin.
  • Tieteen ja julkaisujen avoimuutta on edistetty pitkäjänteisesti ja systemaattisesti.

Kehittämissuositukset

  • Yliopiston yhteiskunta- ja sidosryhmäyhteistyölle tulee asettaa seurattavat tavoitteet ja mittarit.
  • Yliopiston roolia ja valmiuksia yhteiskunnan uudistamiseen tähtäävässä keskustelussa on tarpeen vahvistaa tutkijoiden tiedeviestinnän osaamisen parantamisella ja viestinnän roolin vahvistamisella koko organisaatiossa.
  • Yliopiston alumnitoiminnan kehittämistä ja systematisoimista tulee jatkaa.