Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Jyväskylä universitet

Författare

Helka-Liisa Hentilä, Kimmo Levä, Max Liikka, Auli Toom, Mira Huusko & Mirella Nordblad

Jyväskylä universitets självvärdering (red.) Katja Mielonen & Hanna-Leena Pesonen

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Jyväskylä universitet godkändes i auditeringen den 24 februari 2021.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 24 februari 2027.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Jyväskylä universitet valde

Enhetsövergripande, mångvetenskaplig utbildning

Tema och partner för kollegialt lärande

Kontinuerlig utveckling av lärarens yrkeskompetens

Partner: Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Vid Jyväskylä universitet leds utbildningsverksamheten systematiskt och i samarbete med prorektorn, prodekanerna, direktörer för fristående institutioner och institutionernas vice prefekter med ansvar för utbildningen.
  • Universitet har en stark roll som regional utvecklare och intressebevakare, en roll som också lyfts fram av intressentgrupperna.
  • Universitetet stöder och främjar på ett mångsidigt sätt personalens välbefinnande, jämlikhet och likabehandling.
  • Vid Jyväskylä universitet värdesätts mångvetenskaplighet, vilket konkretiseras i mångvetenskapliga utbildningsprogram. De mångvetenskapliga utbildningsprogrammen är modiga initiativ och för att genomföra dem bedrivs ett omfattande samarbete inom universitetet.

Rekommendationer

  • Insamlingen, analysen och utvecklingen av undervisningen och lärandet utifrån respons ska göras fungerande och transparent vid hela universitetet.
  • Uppföljbara mål och mätare bör ställas upp för universitetets samarbete med samhället och intressentgrupper.
  • Universitetets kvalitetssystem ska kompletteras till de delar det gäller genomslagskraft i samhället och samverkan med samhället.
  • För att stärka planeringen, genomförandet och effekten av mångvetenskapliga utbildningsprogram måste den interna verksamhetsstyrningen och incitamentssystemen bättre stöda samarbetet mellan fakulteterna.