3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Yliopisto tukee ja edistää monipuolisesti henkilöstön hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
  • Henkilöstön tietoisuutta oman työnsä yhteyksistä yliopiston tavoitteisiin tuetaan aktiivisesti yliopiston eri tasoilla.
  • Yliopiston laatujärjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti.

Kehittämissuositukset

  • Ulkoisten sidosryhmien osallistumista toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen tulee vahvistaa ja säännöllistää.
  • Yliopiston laatujärjestelmää tulee täydentää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta koskevilla osioilla.
  • Tohtoriopiskelijat sekä jatkuvan oppimisen opiskelijat tulee nähdä koulutuksen kehittämiskumppaneina sekä lisätä heidän osallistumismahdollisuuksiaan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.