Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Seinäjoen ammattikorkeakoulun auditointi)

Författare

Asta Wahlgrén, Tomi Guttorm, Emma Kokkonen, Joonas Mikkilä, Hanna Väätäinen och Mira Huusko

Seinäjoen ammattikorkeakoulus självvärdering Vesa Vuolio, Elina Varamäki, Tuija Vasikkaniemi, Johanna Säilä-Jokinen (red.)

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Seinäjoen ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen den 26 januari 2022.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med 26 januari 2028.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: utmärkt nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: utmärkt nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Seinäjoen ammattikorkeakoulu valde

Planering, organisering och utveckling av kontinuerligt lärande

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Planering, organisering och utveckling av kontinuerligt lärande

Partner: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Mångprofessionella handlednings- och stödtjänster främjar studerandenas övergripande välbefinnande.
  • SeAMK:s lednings- och kvalitetssystem stöder regionutvecklingen och förnyelsen av näringsstrukturen i hela landskapet och omfattar väsentliga mål- och intressentgrupper.
  • SeAMK:s strategi och kvalitetssystem är nära förknippade med varandra och styr högskolans verksamhet på ett resultatrikt sätt.
  • SeAMK bedriver ett tätt samarbete med aktörerna i regionen för planeringen av verksamheten för kontinuerligt lärande och i samarbetet har arbetslivets och alumnernas behov beaktats.

Rekommendationer

  • Utvärderingen av undervisningens utvecklingsåtgärder effekter ska främjas genom att satsa på feedbackprocess och motfeedback.
  • SeAMK ska öka kännedomen om försöksmiljöerna och utvecklingstjänsterna och göra dem mer tillgängliga för regionens små- och mikroföretag.
  • Uppföljningen av utvecklingsåtgärderna för kvalitetssystemet och kommunikationen om åtgärderna till personalen och de studerande bör stärkas.
  • SeAMK ska utveckla processerna och praxisen för erkännande av kompetenser från arbetslivet med beaktande av servicehelheten för kontinuerligt lärande.