Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Asta Wahlgrén, Tomi Guttorm, Emma Kokkonen, Joonas Mikkilä, Hanna Väätäinen ja Mira Huusko

Seinäjoen ammattikorkeakoulun itsearviointi Vesa Vuolio, Elina Varamäki, Tuija Vasikkaniemi, Johanna Säilä-Jokinen (toim.)

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Auditointi on hyväksytty 26.1.2022.

Laatuleima on voimassa 26.1.2028 saakka.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: erinomainen taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: erinomainen taso

Oppiva korkeakoulu – Seinäjoen ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Jatkuvan oppimisen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Jatkuvan oppimisen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen

Kumppani: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Moniammatilliset ohjaus- ja tukipalvelut edistävät opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • SeAMKin johtamis- ja laatujärjestelmä tukee aluekehittämistä ja elinkeinorakenteen uudistamista koko maakunnan alueella ja se kattaa olennaiset kohde- ja sidosryhmät.
  • SeAMKin strategia ja laatujärjestelmä liittyvät tiiviisti toisiinsa ja ohjaavat tuloksellisesti korkeakoulun toimintaa.
  • Jatkuvan oppimisen toiminnan suunnitteluun liittyvä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on vahvaa ja siinä on huomioitu työelämän ja alumnien tarpeet.

Kehittämissuositukset

  • Opetuksen kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta tulee edistää palauteprosessiin ja vastapalautteeseen panostamalla.
  • SeAMKin tulee vahvistaa kokeiluympäristöjen ja kehittämispalveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta alueen pienten ja mikroyritysten keskuudessa.
  • Laatujärjestelmän kehittämistoimien seurantaa ja niistä viestimistä henkilöstölle ja opiskelijoille tulee vahvistaa.
  • SeAMKin työn opinnollistamisen prosesseja ja käytänteitä tulee kehittää jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuus huomioiden.