3.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Hyvien käytänteiden jakaminen

Esimerkkinä hyvän käytännön laajemmasta käyttöönotosta on Älykkään kotihoidon poikkialainen toimintamalli. Toimintamallissa sekä sote- että tekniikan alan asiantuntijat esittelivät yhteistyön vahvuuksia, etuja ja hyötyjä, jotka ovat edelleen toteutuksessa opetuksessa. Malli on kannustanut mm. uusiin yhteisiin TKI-hankehakemuksiin. Hyvä käytänne on myös koko talon yhteiset projektityön opinnot, joissa Teknologia-osaamisalueen tuottajaopiskelijat ovat toimineet fasilitaattoreina kaikille muille opiskelijoille. Tuottajaopiskelijat opiskelevat peliprojektien johtamista ja käyttävät tähän työhön tarkoitettuja ohjelmistoja. Projektityön opinnoissa tuottajaopiskelijat ovat päässeet antamaan osaamistaan koko talon käyttöön, projektityön opinnoissa on käyty mm. projektien johtamista, resursointia, aikatauluttamista ja toimeenpanoa läpi. Kolmas hyvä esimerkki on CEMIS-yhteistyö TKI-hankkeiden toteuttamisessa. CEMIS-yhteistyössä jaetaan ja työstetään TKI-aiheita suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotta hankkeilla olisi laajempaa vaikuttavuutta. Keväällä 2020 poikkeusolojen aikana hyviä käytäntöjä otettiin aktiivisesti esille viikoittain järjestetyissä henkilöstön etäpalavereissa, ja niitä kartoitettiin myös etätyöhön liittyvällä pulssikyselyllä.

Yhteistyö työelämän, opiskelijoiden ja kolmannen sektorin kanssa

Esimerkkinä tästä on sidosryhmien osallistuminen uusien opetussuunnitelmien kehittämiseen. Alueen yrityksistä ja opiskelijajärjestöistä on pyydetty osallistujat työpajoihin, ja suunnitelmia on muokattu yhteistyössä sellaisiksi, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin sekä opiskelijoiden laadullisen työllistymisen että työnantajien tarpeisiin.

Esimerkkinä työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä on myös jatkuvan oppimisen yhteistyö alueen johtavien yritysten kanssa. Ajatuksena on poimia yritysten työntekijöistä henkilöitä, jotka haluavat nostaa opistoasteen tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi tai nostaa alemman korkeakoulututkintonsa YAMK-tutkinnoksi. Tässä yhteistyössä on samalla koko ajan hiottu työelämäyhteistyön käytäntöjä sekä mm. hyväksilukemisten ja opinnollistamisen keinoja.

Työhyvinvoinnin edistäminen

Esimerkkinä hyvistä työhyvinvointia edistävistä käytänteistä ovat keväällä 2020 koko henkilöstölle suunnatut sporttivartti, mindfullnessvartti ja Remote Yoga Break. Henkilöstö on ottanut todella hyvin vastaan työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävät varttitunnin mittaiset yhteiset tuokiot.