Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnollinen ja toiminnallinen organisaatio

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n omistaja on Kajaanin kaupunki.

KAMKin yleistä hallintoa ja taloutta johtaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Hallitus vastaa strategiasta, talouden ja toiminnan ohjauksesta. KAMK Oy toimitusjohtaja toimii myös rehtorina.

KAMK johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa/rehtoria päätöksenteon valmistelussa toimenpideohjelmatasolla sekä vastaa talouden ja toiminnan yhteensovittamisesta.

 

Kuvio 1. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnollinen organisaatio

 

Toiminnallisen organisaation muodostavat kolme osaamisaluetta sekä asiantuntijapalveluita tarjoavat yksiköt kampuspalvelut ja opinto- ja viestintäpalvelut. Mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS on osa KAMKin toimintaa. KAMKin lisäksi CEMISin muodostavat Oulun ja Jyväskylän yliopistot, VTT ja CSC.

Kuvio 2. Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminnallinen organisaatio

KAMK Master School on ylemmät ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset yhteen kokoava kokonaisuus, jonka toimintaa koordinoi KAMK Master School koordinaattori. Organisatorisesti YAMK-koulutukset ovat osa osaamisalueita.

Opinto- ja viestintäpalveluihin kuuluvat opiskelijapalvelut, joka käsittää hakijapalvelut, opintotoimiston sekä opiskelijan hyvinvointipalvelut. Näiden lisäksi palveluihin kuuluvat kansainvälisyyspalvelut, markkinointi ja viestintä sekä kirjasto- ja tietopalvelut. Opinto- ja viestintäpalveluista vastaa palvelujohtaja.

Kampuspalvelut käsittää yleishallinnon lisäksi henkilöstö- ja työhyvinvointipalvelut, talouspalvelut, turvallisuus ja tilapalvelut sekä KamIT yhteistyö. Kampuspalveluista vastaa hallinto- ja talousjohtaja.

 

KAMK’30-strategia – Pieni suuri korkeakoulu.

KAMK’30-strategian tavoitteet ovat

  1. Vetovoimainen ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö
  2. Tuloksellinen ja tehokas koulutus toiminta-alueen tarpeisiin
  3. Valitsemillaan kärjillä kansallisesti ja globaalisti kiinnostava kumppani