Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen maakunnallinen korkeakoulu, joka sai väliaikaisen toimiluvan vuonna 1992, ja toiminta vakinaistettiin vuonna 1995. SeAMKin ylläpitäjänä toimii Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, jonka pääomistaja on Seinäjoen kaupunki. SeAMKissa opiskelee noin 4 800 opiskelijaa, henkilökunnan lukumäärä on noin 370.

Ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutusta kuudella koulutusalalla, joita ovat kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan ala. AMK-tutkintoon johtavia tutkinto-ohjelmia on 18 ja ylempään AMK-tutkintoon johtavia tutkinto-ohjelmia 12 (2020).

SeAMKin TKI-toiminta on pääosin aluetta palvelevaa kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta. Se keskittyy strategisille vahvuusaloille, jotka on määritelty SeAMKin oman osaamisen sekä alueellisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Organisaatio

Ylintä päätösvaltaa ammattikorkeakoulussa käyttää osakkeenomistajien muodostama yhtiökokous. Osakeyhtiön strategiasta ja strategisista toimenpiteistä päätökset tekee yhtiön hallitus. Osakeyhtiön toimitusjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori. Vararehtorin vastuualueeseen kuuluu erityisesti TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta. Ammattikorkeakoulun hallintoa johtaa hallintojohtaja. Opetuksen kehittämispäällikön vastuualueena on opetus.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on neljä opetusta antavaa ja TKI-toimintaa toteuttavaa yksikköä: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Ruoka, SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä SeAMK Tekniikka. Yksiköiden toimintaa johtaa yksikön johtaja. SeAMKin johtamisjärjestelmä on esitetty alla kuviossa.

 

 

Strategia

Seinäjoen ammattikorkeakoulun uusi strategia vuosille 2020–24 kantaa työnimeä Kokoaan suurempi ja entistä verkottuneempi SeAMK.

Ammattikorkeakoulun tulevaisuuden visiona on kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle.

Vahvuusaloja ovat 1) ruokaturvallisuus, 2) digitaalinen valmistus ja teollinen internet, 3) hyvinvointiteknologia sekä 4) kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset. Nouseva ala on kiertotalous ja kestävyys.

SeAMKin strategisia päämääriä ovat vetovoiman vahvistaminen, erottuminen muista korkeakouluista ja kansainvälisyyteen pohjaava kasvu. Muita strategisia päämääriä ovat digitaalinen loikka kaikissa toiminoissa ja menestyminen yhdessä maakunnan ja muiden yhteistyökumppanien muiden kanssa.

Strategiaa toteutetaan ja strategisiin päämääriin pyritään yhdeksän kehittämisohjelman sekä niitä täydentävien yksiköiden ja tiimien vuosittaisten toimintasuunnitelmien avulla. Kehittämisohjelmia päivitetään ja seurataan vuosittain sekä toiminnallisten tulosten että mittaritulosten osalta.

SeAMKin strategia