4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Jatkuvan oppimisen toiminnan suunnitteluun liittyvä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on vahvaa ja siinä on huomioitu sekä työelämän että alumnien tarpeet.
  • SeAMKin jatkuvan oppimisen kehittämistarpeet on tunnistettu ja niihin on reagoitu selkiyttämällä jatkuvan oppimisen organisointia. Jatkuvan oppimisen strategiayhteys on selvä.
  • Jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuuksista viestitään monipuolisesti eri kohderyhmille.

Kehittämissuositukset

  • SeAMKin työn opinnollistamisen prosesseja ja käytänteitä tulee kehittää ottamalla huomioon jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuus.
  • Jatkuvan oppimisen kokonaisuutta ja mahdollisuuksia tulee selkeyttää palveluiden kohderyhmille ja tutkinto-opiskelijoille.
  • Jatkuvan oppimisen tarjontaa tulee kehittää nykyistä asiakaslähtöisemmäksi.