Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Lapplands universitet

Författare

Tapio Määttä, Timo Lappi, Liisa Postareff, Elisa Rauma, Mira Huusko & Laura Partanen. Lapplands universitets självvärdering (red.) Hanna Marttiini & Satu Uusiautti

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Lapplands universitet godkändes i auditeringen den 16 februari 2022.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 16 februari 2028.

 

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Lapplands universitet valde

Sammankoppling av projekt- och forskningssamarbetet med utbildningsprogrammet för bildkonstpedagogik

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Systemet för studeranderespons

Partner: Helsingfors universitet

Auditeringsgruppen identifierade följande som Lapplands universitets främsta styrkor och utvecklingsområden

Styrkor

  • Verksamhetskulturen vid Lapplands universitet bygger på gemenskap och utgår från en nära växelverkan mellan studerande och lärare. Lärarna får kollegialt stöd av varandra och diskuterar aktivt undervisningen.
  • Lapplands universitet är en betydelsefull regional aktör. Samarbetet med intressentgrupperna är livligt och universitetet tar väl tag i olika samarbetsinitiativ.
  • Strategin och genomförandeplanen för den utgör en tydlig och systematisk grund för kvalitetssystemet.
  • I utbildningsprogrammet i bildkonstfostran förenas konstnärlig verksamhet med lärarskap och forskning på ett utmärkt sätt.

Rekommendationer

  • Universitetet bör erbjuda systematisk högskolepedagogisk utbildning som stöd för utvecklingen av personalens pedagogiska kompetens.
  • Lapplands universitet ska bli mera internationellt och intensivt utveckla sin internationella genomslagskraft.
  • Universitetet bör vidareutveckla lärarnas karriärmodeller och internationella rekryteringspraxis.
  • Projektarbete borde ingå mer än i nuläget i studierna för lägre högskoleexamen i bildkonstfostran.