Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Laurea-ammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Heidi Fagerholm, Juha Eskelinen, Jaana Kullaslahti, Onni Kuparinen, Mira Huusko & Kati Isoaho. Jaana Ignatius (toim.) Laurean itsearviointi.

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Laurea-ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 15.6.2022.

Laatuleima on voimassa 15.6.2028 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: erinomainen taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: erinomainen taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Laurean valitsema arviointialue

Aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Kumppani: Maanmittauslaitos

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Laurean pitkäjänteisesti kehittämä kehittämispohjainen oppimisen toimintamalli (LbD) tukee erinomaisesti koulutusten työelämäläheisyyttä ja opiskelijakeskeisyyttä.
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on oleellinen osa Laurean kokonaisstrategian toteuttamista. TKI-toimintaa toteutetaan koko korkeakoulussa ja suhtautuminen siihen on innostunutta ja tavoitteellista.
  • Laurean laatujärjestelmän kehittämiseen on osallistettu laajasti sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät.
  • Laurean aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli on innovatiivinen, organisaatiota kehittävä ja sillä on selkeät tavoitteet.

Kehittämissuositukset

  • Osaamisperustaisen arvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä tulee kehittää nykyistä kattavimmiksi ja yhdenmukaisemmiksi.
  • TKI-toiminta tulee liittää nykyistä tiiviimmin korkeakoulun koulutukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä alueen työelämän tarpeisiin.
  • Henkilöstön alakohtaisen sisältöosaamisen ajantasaisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisen kehittämisestä tulee huolehtia nykyistä systemaattisemmin.
  • Aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli tulee liittää nykyistä vahvemmin TKI-toimintaan.