1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on tasolla erinomainen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Laurean pitkäjänteisesti kehittämä kehittämispohjainen oppimisen toimintamalli (LbD) tukee erinomaisesti koulutusten työelämäläheisyyttä ja opiskelijakeskeisyyttä.
  • ”Olemme juuri sinua varten”-lupausta toteutetaan monipuolisina opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluina, joita kehitetään aktiivisesti eri opiskelijaryhmille.
  • Opiskelijat, henkilöstö, työelämän edustajat sekä alumnit osallistuvat systemaattisesti koulutuksen kehittämiseen.

Kehittämissuositukset

  • Osaamisperustaisen arvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä tulee kehittää nykyistä kattavimmiksi ja yhdenmukaisemmiksi.
  • Opiskelijapalautteen vaikuttavuutta, vastapalautteen antamista ja opiskelijoiden kannustusta palautteen antamiseen tulee edelleen tehostaa. Opintojaksojen välipalaute ja Quality Talks -toimintamalli ovat hyviä käytäntöjä, joiden kehittämistä tulee edelleen jatkaa.
  • Koulutuksen kansainvälisyyttä on kehitettävä tavoitteellisesti ja varmistettava näin kansainvälisyyden yhdenvertainen toteutuminen eri koulutuksissa.