2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Tampereen yliopistossa tehdään monin tavoin vaikuttavaa tutkimusta. Henkilöstö ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkityksen osana yliopiston perustehtäviä.
  • Yliopisto on käynnistänyt Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston toiminnan ja kehittänyt mittareita yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. ​
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan piirissä tehdään kokeilevaa kehittämistä laajasti eri sidosryhmien kanssa.

Kehittämissuositukset

  • Tampereen yliopiston tulee kehittää kokonaisvaltainen vaikuttavuusmalli. Selkeä viitekehys, yhteiset tavoitteet ja systemaattiset prosessit ja mittarit varmistaisivat yliopiston toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten ja vaikuttavuuden toteutumista. Vaikuttavuusmittarit tulee kytkeä strategiaan ja määrittää yhteistyössä tiedekuntien kanssa.
  • Yliopistolla tehtävän yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkyvyyttä tulee vahvistaa sekä hyödyntää kertynyttä tietoa tulevaisuuden vaikuttavuusmallin rakentamisessa.
  • Yliopiston laajemmat kehitystoimenpiteet on syytä hankkeistaa ja resursoida asianmukaisesti. Tällöin niiden etenemistä voidaan seurata ja samalla varmistaa tavoitteiden toteutuminen.
  • Yliopiston tulee analysoida ja hyödyntää ennakkoluulottomasti Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun välisen yhteistyön potentiaalia ja mahdollisuuksia yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden kehittämisessä.