Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Författare

Jaana Ignatius, Olli Kolehmainen, Mikko Korhonen, Riikka Mäki-Ontto, Kati Isoaho & Hanna Väätäinen. XAMKs självvärdering red. Marjaana Kivelä.

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen den 24 februari 2021.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 24 februari 2027.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: utmärkt nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk valt

Lärmiljöer som stöder samarbete mellan FUI-verksamheten och undervisningen

Tema och partner för kollegialt lärande

Studiestigen för de studerande

Partner: Henan Universitetet, Kina

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Det pedagogiska utvecklingsprogrammet är ett dokument som förenhetligar utbildningsverksamheten och styr verksamheten mot framtiden.
  • Xamk har en verksamhetskultur som står för gemenskap och öppen växelverkan och som gör det möjligt att utveckla utbildningen parallellt med de formella responskanalerna.
  • Xamks ledningssystem och strategi styr effektivt påverkansarbetet och dess utveckling. Systemet Hansa som utgör projektportfölj för FUI-verksamheten är ett lovande verktyg som i framtiden ger möjligheter till en mer strategisk riktning för FUI-verksamheten.
  • Xamks kvalitetshantering stöder sig på en systematisk, långsiktig och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Kvalitetshanteringen grundar sig på att kombinera god praxis från de fusionerade högskolorna.

Rekommendationer

  • Praxis för studeranderespons och genomförandet av utvecklingsforumet bör förenhetligas på ett ändamålsenligt sätt inom de olika utbildningsområdena och enheterna.
  • Internationaliseringen bör beaktas i större utsträckning än tidigare i planeringen av utbildningen så att målet, en genuint internationell högskola, uppnås på ett övergripande sätt.
  • Utvecklingen av kundrelationshanteringen har inletts, men arbetet är ännu inte klart. Därför är Xamks regionutvecklingsarbete utspritt och splittrat. Utvecklingen av kundrelationshanteringen bör fortsätta. Målet ska vara en modell för regionutvecklingsarbetet som stöder utbildning och FUI-verksamhet.
  • I fråga om regionutvecklingsarbetet bör Xamks kvalitetshantering utvecklas vidare samt intressentgrupperna inkluderas i större utsträckning.