3 En utvecklingsorienterad och välmående högskola

Bedömningen för utvärderingsområde III har fokus på hur kvalitetssystemet utnyttjas vid strategisk ledning och personalens kompetensutveckling samt hur kvalitetssystemet fungerar och hur systematiskt arbetet med att utveckla systemet är.

Utvärderingsområdet III bedöms sammantaget vara på nivån utmärkt.

De viktigaste styrkorna och utvecklingsområdena identifierade av auditeringsgruppen

Styrkor

  • Kvalitetssystemet tillämpas på ett sätt som stödjer högskolans strategiska utvecklingsarbete
  • Novia har systematiska och etablerade arbetssätt för att föra in identifierade förbättringsåtgärder i den övergripande verksamhetsplaneringen inklusive arbetet med budget.
  • Kvalitetsarbetet är integrerat i all verksamhet.

Utvecklingsområden

  • De rutiner som högskolan har för att belysa god praxis skulle kunna utvecklas så att goda exempel sprids på ett systematiskt sätt inom hela högskolan.
  • Novia kan etablera fler systematiska arbetssätt för att stimulera medarbetarnas engagemang i utvecklingen av verksamheten.