3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmien hyödyntämistä strategisessa johtamisessa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä laatujärjestelmän yleistä toimivuutta ja järjestelmän kehittämistyön suunnitelmallisuutta.

Arviointialue III on kehitystasolla erinomainen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet

Vahvuudet

  • JAMK on onnistunut luomaan uudistamiseen kannustavan ja osallistavan laatujärjestelmän, joka tukee korkeakouluyhteisön arjen työtä. Laatutyö on ollut pitkäjänteistä ja se uudistaa toimintaa. Laatukulttuuri läpäisee koko korkeakouluyhteisön aina hallituksesta yksiköiden johtoon, henkilöstöön ja opiskelijoihin. Se näkyy ennen kaikkea positiivisena asenteena kehittämistoimintaa kohtaan, mutta myös vastuun kantona omasta tekemisessään. 
  • Korkeakoulu on luonut innovatiivisesti erilaisia menettelyitä ideoiden ja työssä onnistumisten jakamiseen.
  • Laatujärjestelmä tukee vahvasti JAMKin strategisia tavoitteita ja sen tuottamaa tietoa käytetään monipuolisesti johtamisessa ja toiminnan uudistamisessa. Korkeakoulun johto on sitoutunut erinomaisella tavalla laatutyöhön ja hakee aktiivisesti uusia kehittämisimpulsseja esimerkiksi ulkoisten arviointien avulla.

Kehittämiskohteet

  • JAMK on siirtymässä verkostomaiseen tiimityöhön yli yksikkörajojen ja rakentaa uuden sukupolven korkeakoulua vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Uudenlainen dynaaminen ja orgaanisesti muuttuva tiimityö haastaa myös laatutyön ja henkilöstön osaamisen. Auditointiryhmä suosittelee, että JAMK kehittää henkilöstön osaamisen johtamista ja laatutyötä uuden sukupolven korkeakoulun tavoitteiden suuntaan.