Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Savonia-ammattikorkeakoulu oy 

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savonia kouluttaa osaajia kuudella eri koulutusalalla. Kampukset sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Savoniassa on tutkinto-opiskelijoita noin 7500 joista yamk-tutkinto-ohjelmissa noin 800. Vuonna 2020 avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettiin yli 31000 opintopistettä ja opiskelijoita oli noin 34000.  

Savonian missiopohjainen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on kestävän kasvun kriteerien mukaista ja volyymiltaan merkittävää.  TKI-toiminnan profiili tiivistyy vahvuusaloihin, jotka ovat hyvinvointiteknologia, ruokaliiketoiminta, vesiturvallisuus, kone- ja energiateollisuus sekä bio- ja kiertotalous. TKI-toiminnan ulkopuolisen rahoituksen volyymi oli vuonna 2020 8,5 M€ ja palveluliiketoiminnan volyymi  1,3 M€.  TKI- hankkeiden määrä oli 138 vuonna 2020. 

Savonian koulutuksen ja TKI:n  kansainvälisyydellä on merkittävä rooli alueen ja elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja kansainvälisen osaamisen uudistajana.  

Organisaatio   pdf

Savonian omistajia ovat Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja Kiuruveden kaupungit. Organisaatio muodostuu tutkintokouluksen, jatkuvan oppimisen, kansainvälisyyden, TKI:n ja yrityspalveluiden tulosyksiköistä sekä korkeakoulupalveluista. Johtamisjärjestelmän perusrakenne koostuu tulosyksiköiden johtajista, esihenkilöasemassa olevista päälliköistä ja tiimivastaavista. Rehtori/toimitusjohtajan tukena toimii laajennettu johtoryhmä. Tulosyksiköt ja korkeakoulupalvelut jakaantuvat toiminallisiin tiimeihin. Savonian henkilöstömäärä oli vuonna 2020 noin 520.   

 Savonian organisaatio on kuvattu ympyränä. Sisimpänä on korkeakoulupalvelut, jotka liittyvät seuraavalla kehällä oleviin tulosyksiköihin. Tiimit yhdistävät tulosyksiköt toisiinsa. Organisaation ulkokuorella tapahtuu työelämädialogi.

Kuva 1. Savonian toiminnallinen organisaatio 

Savonian strategia 2021-2030 pdf 

Strategian mukaisesti Savonia toimii kestävän kasvun kumppanina ja osaamisen varmistajana elinkeinojen murroksessa.  Savonian visio on olla vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu 2030. 

Strategiassa näkökulmina on personoitu koulutus, kysyntälähtöinen jatkuva oppiminen, hyvinvoiva opiskelija, missiopohjainen TKI- ja liiketoiminta, kansainvälisyys uudistaa osaamista sekä johtamisella tuetaan merkityksellistä ja tuloksellista työtä. Savonia huomioi tehtäviä toteuttaessaan kestävän kehityksen tavoitteet ja siihen liittyen inhimillisen turvallisuuden (Human Security). 

Kuva muodostuu neljästä sisäkkäisestä ympyrästä. Sisin ympyrä on Savonian visio, vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu. Toiseksi sisin ympyrä sisältää toimintatavan, näitä ovat yhteiskehittäminen, Savilahti elinkeinojen osaamisverkostossa, kansainvälisyys, johtaminen sekä hyvinvoiva opiskelija. Toiseksi uloin ympyrä sisältää valinnat, joita ovat personoitu koulutus, kysyntälähtöinen jatkuva oppiminen, missiopohjainen TKI-ja liiketoiminta sekä osaaminen ja sen näkyväksi tekeminen. Ympyrän uloin kehä sisältää arvot, joita ovat luotettavuus, rohkeus ja yhteisöllisyys.

Kuva 2. Savonian strategia 2021-2030