4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Savonia on kytkenyt jatkuvan oppimisen vahvasti strategiaansa ja visioonsa. Tämä luo jatkuvan oppimisen kehittämistyölle vahvan perustan ja suuntaviivat.
  • Savonian jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittäminen perustuu sidosryhmäyhteistyöhön, mikä mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoimisen ja uusien koulutusten toteuttamisen.
  • Jatkuva oppiminen ja TKI-toiminta tukevat toisiaan, ja TKI-toiminnan piirissä tuotettuja ideoita hyödynnetään vuorovaikutteisesti tutkintokoulutuksen kehittämisessä.

Kehittämissuositukset

  • Savonian kannattaa hyödyntää entistä vahvemmin jatkuvan oppimisen onnistuneita toteutuksia ja toimintamalleja toimintansa kehittämisessä. Esimerkiksi Savonia-tasoisen prosessimallin luominen onnistuneiden jatkuvan oppimisen prosessien pohjalta edistäisi uusien koulutustuotteiden kehittämistä.
  • Jatkuvan oppimisen koulutuksia tulee kehittää ja kohdentaa myös kansainvälisille markkinoille strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Jatkuvan oppimisen koulutustarpeiden tunnistamisessa tulee vahvistaa markkinointia ja yhteistyötä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kanssa.