Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu on monialainen ja poikkitieteellisyyttä korostava oppimis‐ ja kehittämisorganisaatio. Ammattikorkeakoulu toimii kolmen maakunnan (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa) alueella. Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaita ovat Kokkolan kaupunki, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Ylivieskan kaupunki, Pietarsaaren kaupunki, Pohjanmaan kauppakamari, Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry, Raudaskylän Kristillinen Opisto ry ja Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry.

Ammattikorkeakoulu tarjoaa toimilupansa mukaisesti tekniikan, liiketalouden, humanistisen ja kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Tiivis opiskelijayhteisö ja nykyaikaiset oppimisympäristöt luovat viihtyisät puitteet opiskelulle Centriassa. Centriassa opiskelee noin 4000 opiskelijaa (2022) kolmella kampuksella, jotka sijaitsevat Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Ylivieskassa. Centria tarjoaa eri alojen koulutuksia suomeksi ja englanniksi, ja tästä syystä opiskelijamme tulevat ympäri Suomea ja maailmaa.

Organisaatio

Centrian ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiön yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus vastaa siitä, että Centrian hallinto ja toiminta on järjestetty asianmukaisesti. Centria-ammattikorkeakoulu Oy:llä on toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori. Ammattikorkeakoulun organisaatio muodostuu tulosalueista, joita ovat Opetus, TKI ja Korkeakoulupalvelut.

Tietoa Centrian organisaatiosta löytyy kotisivuilta.

Centrian organisaatio -kuva esittelee Centrian organisaation hallinnollista organisoitumista. Organisaatiokaaviossa yhtiökokouksen ja hallituksen alapuolelle on visualisoitu rehtori/toimitusjohtajan johtama Centrian organisaatio, joka muodostuu opetuksen, TKI:n ja korkeakoulupalveluiden tulosalueista.
Kuva 1. Centrian organisaatio

Centrian strategia

Centrian strategia 2021-24(30) perustuu tulevaisuutta kuvaaviin tavoitetiloihin, joihin edetään strategiakauden aikana. Nämä tavoitetilat osoittavat selkeästi kaikille centrialaisille keskeiset tavoitteet ja toiminnan suuntaviivat. Tavoitetiloja on kolme:

Centria Experience/Toimintatapa

Centria Education/Oppimisratkaisut

Centria Extended/Verkostot ja kumppanuudet

Tavoitetilojen lisäksi Centrian strategia sisältää kolme kärkihanketta: Kansainvälisyyden vahvistaminen, henkilöstön hyvinvointi menestystekijänä sekä kohtaamisten ja yhdessä löytämisen mahdollistaminen.