Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Försvarshögskolan

Författare

Hanna Snellman, Vesa Korhonen, Mari Pantsar, Akseli Tiitta, Mira Huusko & Marja-Liisa Saa-rilammi, Försvarshögskolan självvärdering (red.) Matti Höysniemi

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Försvarshögskolan godkändes i auditeringen den 15 juni 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 16 juni 2029.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: utmärkt nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: utmärkt nivå

 

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Försvarshögskolan valde

Samhällsansvar och hållbar utveckling

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Betydelsen av tvärvetenskaplighet för organisationens verksamhet

Partner: Framtidsforskningscentrum (Åbo universitet)

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Försvarshögskolans läroplaner är utmärkt dokumenterade och beskrivna. De pedagogiska manuskripten innehåller väldefinierade lärandemål och kriterier för bedömning av kunnande.
  • Försvarshögskolan är en eftertraktad samarbetspartner både nationellt och internationellt. Högskolan har mångsidiga nätverk som tillsammans med andra säkerhetsmyndigheter och högskolor stöder utvecklingen av verksamheten.
  • Försvarshögskolan leds med högskolans kvalitetssystem och den information som kvalitetssystemet producerar utnyttjas exemplariskt i utvecklingen.
  • Försvarshögskolan har på ett fint sätt identifierat hållbar utveckling och ansvarsfullhet som sina utvecklingsområden.

Rekommendationer

  • Försvarshögskolan ska utveckla identifieringen och erkännandet av tidigare kunnande så att detta blir mer heltäckande än i nuläget.
  • Försvarshögskolan ska i större utsträckning än för närvarande uppmuntra forskare att göra sampublikationer med både finländska och internationella forskare för att öka forskningens genomslagskraft.
  • Omsättningen av undervisningspersonalen med två års mellanrum är en utmaning för överföringen av tyst kunskap och den pedagogiska utvecklingen. En karriärstig som lärare kunde vara en möjlighet på officerarnas karriärstig.
  • Hela högskolan bör genomsyras av ansvarsfullhet och hållbar utveckling, som borde utgöra konkret verksamhet för alla.